„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2017 m. gruodžio 15 d., Nr.12 (217)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Giesmių šventė mokykloje

Mokyt. E. Pratkelienės parengtas ansamblis

Pabaisko giedoreliai. Dešinėje –
ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ

Ukmergės Užupio pagrindinės
mokyklos giedorėlės

Nuosirdumo nominacijos
laimėtojos bukoniškės

mintimis apie laisvę pasidalijo
iš Ruklos mokomojo pulko atvykęs
kapelionas kun. Saulius Noretas

Šventės akimirkos

Lapkričio 21 dieną į Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro salę rinkosi jaunimas, pasirengęs dalyvauti respublikinėje 1–10 klasių mokinių giesmių šventėje „Tiesa padarys jus laisvus“, skirtoje Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams paminėti. Namuose kolektyvai turėjo užduotį per trumpą laiką parengti po vieną giesmę apie laisvę ir (arba) tiesą. Į šventę atvyko kolektyvas iš Ukmergės r. Pabaisko pagrindinės mokyklos, vadovaujamas muzikos mokytojos Laimos Grumovskienės kartu su tikybos mokytoja Jolita Žurauskiene. Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos mergaičių ansamblį parengė muzikos mokytoja Eglė Pratkelienė. Ši mokytoja paruošė šventei ir Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro mergaičių ansamblį, o dar vienas giedorėlių kolektyvas buvo parengtas Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro giedojimo būrelio vadovės Modestos Korepinos.

Šventės pradžioje mintimis apie laisvę pasidalijo iš Ruklos mokomojo pulko atvykęs kapelionas kun. Saulius Noretas. Šventėje dalyvavo ir Bukonių seniūnas Artūras Narkevičius, Jonavos kultūros centro administratorė Ieva Kuodelytė-Saudargienė bei Jonavos Šv. apašt. Jokūbo bažnyčios vargonininkas, teol. lic. Egidijus Obrikis. Visi minėti svečiai sudarė komisiją, kuri kiekvienam kolektyvui už pasirodymą turėjo paskirti specialią nominaciją. Šventė buvo praturtinta ir tikybos mokytojos ses. Pranciškos ir vargonininko Egidijaus atliekamomis giesmėmis, kurias giedojo visi šventės dalyviai. Tarp giesmių ir šventės vedėjų Monikos ir Gretos skaitomų arkivyskupo Teofiliaus Matulionio minčių visi peržiūrėjo filmą apie naująjį palaimintąjį, o šventės pabaigoje dalyvavo smagiame protų mūšyje.

Šventės dalyviai pagerbti atminimo dovanėlėmis: komiksų knygelėmis apie šventuosius,  padėkos raštais su specialiais nominacijų įrašais, Bukonių kaimo sūriais ir saldainiais. Šventę vainikavo kunigo Sauliaus palaiminimas bei visų bendrai atliekama giesmė: „Viešpatie, Dieve, laimink Lietuvą“.

Ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ,
Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro tikybos mokytoja

Jonavos rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija