„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2017 m. gruodžio 15 d., Nr.12 (217)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Atsinaujinimo savaitgalis

Gruodžio 2 dieną Telšiuose vyko tradicinis iš visos vyskupijos atvykusio jaunimo atsinaujinimo savaitgalis, rengiantis adventui ir Šv. Kalėdoms. Nuo ryto Telšių Žemaitės dramos teatro fojė ir Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos fojė I aukšte vyko registracija. Į renginį atvyko apie 700 jaunuolių iš įvairių vyskupijos parapijų.

Renginys pradėtas teatrine miniatiūra „Veidas, atgręžtas į saulę“, parengta Vaikų ir jaunimo aktorių trupės „Savi“ (režisierė – Laimutė Pocevičienė).

Susirinkusiuosius pasveikino Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Karolis Petravičius ir Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. R. Norkus, Telšių K. Praniauskaitės bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja Rūta Savickienė.

Apie palaimintąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį kalbėjo ir išsamiai jaunimui šią kilnią asmenybę pristatė viešnia iš Šiluvos – sesuo vienuolė Edita Regina Teresiūtė SJE. Susitikimo tema – „Pažinkime savo šventuosius“. Liudijimą „Iš gyvenimo patirčių šulinio“ pateikė brolis Pjerkarlas Mancas (Pjerkarlo Manzo) SDB.

Išsamus ir įtaigus mokymas „Kiekvienas kūrybingas žmogus gali sukurti savo sėkmės istoriją“ nuskambėjo iš Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidento Roberto Dargio lūpų. Katechezėse „Tikintis žmogus yra sėkmingas žmogus“ kalbėjo Telšių vyskupas K. Kėvalas, savo įžvalgomis ta tema dalinosi ir kan. Andriejus Sabaliauskas.

Susitikimų metu, intarpuose tarp liudijimų ir katechezių jaunimui Viešpatį padėjo šlovinti šlovinimo grupės – Lietuvos jaunimo dienų choras, vadovaujamas J. Serebrinsko, ir Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapijos šlovintojai, jų vadovas – Vilius Staskevičius.

Jaunimas kartu su vadovais, savanoriais, mokytojais bei kunigais ir klierikais kartu pietavo, o po pietų grupėse vyko edukaciniai praktiniai užsiėmimai. Jaunimas turėjo galimybę susitikti su įvairiais žmonėmis, pažinti įvairias Telšių miesto erdves bei bažnytines įstaigas.

Pavakarėje Telšių vyskupijos Katedroje vyko Susitaikymo pamaldos, kurioms vadovavo kun. Klemensas Jaraminas, jaunimo išpažinčių klausė Jaunimo dvasios tėvų tarybos nariai, šiose pamaldose ir vakaro šv. Mišiose giedojo Lietuvos jaunimo dienų choras, vadovaujamas J. Serebrinsko.

18 val. šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas K. Kėvalas, koncelebravo Jaunimo dvasios tėvų tarybos nariai ir kiti kunigai, liturgijoje patarnavo Telšių kunigų seminarijos klierikai. Katedra buvo pilna jaunimo ir maldininkų. Pamoksle vyskupas išryškino svarbumą statyti tiltus ir tiesti kelius, kurti santykį su Dievu ir kitais žmonėmis. Ragino jaunus žmones atsigręžti į Kristų, gyventi su Juo ir nuolat atnaujinti ryšį su Juo šių dienų pasaulyje. Tokie susitikimai stiprina jaunimo motyvaciją gyventi tikėjimu ir aktyviai liudyti jį bendraamžiams. Susitikimai, anot vyskupo, persmelkti Kristaus dvasios, augina viltį, džiugų pasitikėjimą Viešpačiu.

Po šv. Mišių padėkota renginio globėjui Telšių vyskupui K. Kėvalui, kunigams, katechetams, tikybos mokytojams, savanoriams, Telšių vyskupijos jaunimo centrui, Telšių kunigų seminarijai ir visiems, kurie atvyko, prisidėjo prie gražaus ir prasmingo, jau gilias tradicijas turinčio jaunimo atsinaujinimo savaitgalio Telšiuose.

Jaunimas skirstėsi po visą dieną trukusių užsiėmimų, maldų, bendravimo į savo namus, į savo parapijas, atsinaujinęs savo gyvenimo ir tikėjimo kelionėje, o tai sustiprina motyvaciją gyventi su Viešpačiu kasdienybėje.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija