Atnaujintas 2003 m. vasario 12 d.
Nr.12
(1116)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Kultūra
Susitikimai
Darbai
Žvilgsnis
Poezija
Literatūra
Atmintis
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Amžinas kovotojas su priespauda

„Visą gyvenimą Vilius Bražėnas skyrė kovai už laisvę. Savo rašiniais ir kalbomis Amerikoje ir jo gimtojoje Lietuvoje priešinosi tironijai. Po kelių mėnesių V.Bražėnas švęs savo devyniasdešimtąjį jubiliejų. Per šią daugybę metų, stulbinančiai energingai dirbdamas, jis siekė gimtosios Lietuvos laisvės ir jos pripažinimo Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1994-aisiais prasidėjo jo ir jo mylimos žmonos Edos, šį pasaulį palikusios 2000-aisiais, kelionės į Lietuvą. Pagrindiniai jo siekiai čia - padėti Lietuvos žmonėms teisingai suprasti ir įvertinti naujausius pasaulinius pokyčius, padėti tautos patriotams budinti 50 metų komunistų priespaudą kentusią šalies dvasią ir prisidėti prie to, kad Lietuva ir toliau išliktų nepriklausoma.“ Taip rašoma pradedant žinomo JAV publicisto John F.McManus interviu su V.Bražėnu, išspausdintą žurnale „New American“ (2003 01 13). Neseniai P.Bražėnas grįžo į Lietuvą, aktyviai bendradarbiauja Lietuvos spaudoje, rašo ir „XXI amžiui“. Čia pateikiame minėto interviu su V.Bražėnu.

Prieš prašydami jūsų papasakoti apie Lietuvą šiandien, norėtume, kad papasakotumėte truputį apie save. Jums teko išgyventi įdomų istorijos laikotarpį.
Mano tėvai buvo lietuviai, tačiau 1913-aisiais, kai aš gimiau, jie gyveno kaimyninėje Latvijoje. Tėvas čia atsivežė visą mūsų šeimą, tikėdamasis gauti darbo. Tuomet prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas. Baltijos šalys (Lietuva, Latvija ir Estija) tada buvo carinės Rusijos valdžioje. Vokiečių karinėms pajėgoms ėmus veržtis į regioną, visus didžiausius fabrikus iš čia carinė vyriausybė perkėlė į Rusiją, 1915-aisiais paskui fabriką į Maskvą nusekė ir mano šeima.
1917-aisiais, į valdžią atėjus bolševikams, mano tėvai bandė grįžti į Lietuvą, deja, jie buvo susekti ir sulaikyti. 1919-aisiais mirė mano tėvas. 1922 metais, kai man buvo devyneri, aš su visu klasės draugų, pirmokų, būriu buvau priverstas žygiuoti paties Lenino priešakyje, švenčiant komunistų gegužės 1-osios dieną. Laimei, dar tų pačių metų pabaigoje mes su mama ir vienintele likusia seserimi galėjome grįžti į Lietuvą.