Atnaujintas 2003 m. vasario 14 d.
Nr.13
(1117)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Lietuva
Pasaulis
Valstybė ir bažnyčia
Katalikų bendruomenė
Viltis
Laikas ir žmonės
Žvilgsnis
Istorijos vingiai
Aktualijos
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Dėl Lietuvos galimybių apsiginti nuo svetimo kapitalo politinės invazijos
Kreipimasis į Valstybės saugumo departamentą,
Specialiųjų tyrimų tarnybą ir Generalinę prokuratūrą

Per kelerius pastaruosius metus Lietuva padarė didelę pažangą, integruodamasi į euroatlantines struktūras. Tai mums suteikia aiškią perspektyvą bei saugumo jausmą. Tačiau kartu atsiranda akstinas nusiraminti, kad Lietuvai jau nebegresia pavojai, kurie aiškiai įvardyti Nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme. Atsiranda pagunda galvoti, kad Rusija nebeturi Lietuvoje jokių specifinių politinių ir ekonominių interesų, keliančių pavojų mūsų šalies nacionaliniam saugumui, ir nebeieško galimybių jiems įgyvendinti. Mūsų įsitikinimu, tai būtų itin pavojinga klaida. Deja, ši klaida jau daroma. Prezidento rinkimų kampanijoje matydami vis stiprėjantį Rusijos kapitalo veikimą Lietuvos politiniame gyvenime ir Lietuvos teisėsaugos institucijų neryžtingumą, mes keliame klausimą: ar Lietuva yra pajėgi apsiginti nuo rusiško kapitalo politinės invazijos?
Šių motyvų vedini, kreipiamės į jus, prašydami ištirti, ar ligšiolinėje Rolando Pakso veikloje nėra „politinės korupcijos“ požymių. Pagrindą tokiam tyrimui inicijuoti teikia tai, kad R.Pakso politinės veiklos finansavime dominuoja būtent rusiškas kapitalas, o visa eilė R.Pakso veikų, kurias jis darė eidamas oficialias pareigas, kelia įtarimų, kad buvo piktnaudžiaujama tarnybine padėtimi, stengiantis patenkinti „Lukoil“ ir kitų „užsakovų“ iš Rusijos interesus.