Atnaujintas 2003 m. vasario 14 d.
Nr.13
(1117)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Lietuva
Pasaulis
Valstybė ir bažnyčia
Katalikų bendruomenė
Viltis
Laikas ir žmonės
Žvilgsnis
Istorijos vingiai
Aktualijos
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdyje

Vasario 6 dieną Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriato patalpose Vilniuje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Posėdyje dalyvavo visi Lietuvos vyskupai ordinarai ir augziliarai bei Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peteris Štefanas Zurbrigenas.
Kardinolas Audrys Juozas Bačkis pristatė atliktus darbus ir problemas, susijusias su įvairių įstatymų rengimu, supažindino su išsiųstais dokumentais bei informavo apie įvykusius susitikimus su valdžios pareigūnais. Kelia nerimą kai kurie įstatymų projektai, kurie neatitinka Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto pasirašytų ir ratifikuotų sutarčių, kaip Švietimo įstatymo projektas, kuriame buvo siūloma išbraukti dorinio ugdymo privalomumą mokyklose, bei keičiamos nevalstybinių mokyklų finansavimo nuostatos. Taip pat susirūpinta dėl nusavintų religinių vertybių ateities statuso nustatymo rengiamame Muziejų įstatyme. Nors neseniai buvo pasirašytas susitarimas su Sveikatos apsaugos ministerija dėl kapelionų veiklos sveikatos priežiūros įstaigose, atsirado sunkumų jį įgyvendinant. Buvo kalbėta ir apie kitus įstatymus, kurie kelia moralinių rūpesčių, kaip pavyzdžiui, Lyties pakeitimo įstatymas.
Kardinolas A.J.Bačkis trumpai pristatė susitikimą su užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu. Susitikime buvo pakartotos ir anksčiau Bažnyčios išreikštos pozicijos, kad Europos konstituciniame akte būtų pažymėtas krikščioniškasis Europos kultūrinis paveldas, kad Europos Sąjungoje būtų užtikrinta institucinės religijos laisvė, palaikant struktūrinį dialogą tarp Bažnyčių bei religinių bendrijų su valdžia paskiruose kraštuose ir Europos Sąjungoje, ypač gerbiant kiekvieno krašto įstatymus, susijusius su religinėmis bendruomenėmis. Vyskupai, aptarę Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą klausimą ir artėjantį referendumą, nusprendė raginti žmones balsuoti referendume, palaikant Lietuvos stojimą į Europos Sąjungą.