Atnaujintas 2003 m. vasario 14 d.
Nr.13
(1117)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Lietuva
Pasaulis
Valstybė ir bažnyčia
Katalikų bendruomenė
Viltis
Laikas ir žmonės
Žvilgsnis
Istorijos vingiai
Aktualijos
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Skambūs būsimųjų vargonininkų balsai

Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo dėstytoja Kristina Kondratavičienė

Autoriaus nuotrauka

Kristinai Kondratavičienei teko dirbti vargonininke Vilniaus Arkikatedroje ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje. Ji yra baigusi Muzikos akademijos dėstytojos Renatos Marcinkutės vargonų klasę. Ten įgijo magistrės laipsnį. Šiuo metu K.Kondratavičienė dirba Panevėžio kolegijos Rokiškio filiale vargonavimo ir bažnytinio giedojimo dėstytoja. Kartu ji yra bažnytinio giedojimo studijos vadovė.
Po truputį daugėja Rokiškyje parengtų vargonininkų. Pedagogė K.Kondratavičienė džiaugėsi: jeigu pernai ir užpernai jų buvo išleista po tris, tai šiemet vargonavimo meno čia mokosi jau aštuoni studentai. Rokiškyje parengti vargonininkai neša kultūros šviesą į miestuose ar provincijose esančias bažnyčias. Buvusi K.Kondratavičienės auklėtinė Kristina Vaznytė dirba Šiluvoje, Nida Šulcienė vargonuoja Viešintose, Rita Paurienė - Juodupėje.
Rokiškyje vargonavimo aukštumų siekiantys studentai - potencialūs giedotojai. Vargonininkai privalo turėti skambius balsus. Panevėžio kolegijos Rokiškio filiale veikia mišrus choras. Jo vadovė - iš Rietavo kilusi pedagogė K.Kondratavičienė. Chore - devyniolika dalyvių. Jų parengta programa trunka maždaug dvi valandas. Joje - seniausia bažnytinė muzika, grigališkasis choralas, lietuvių autorių kūriniai. Repetuojama tai, kas prie širdies studentams ir kas tinka bažnyčiai.
Studentų mišrus choras gieda šv.Mišių metu Šv.Mato bažnyčioje. Choristai jaučia Rokiškio dekano kun. Juozo Janulio nuoširdžią globą. Panevėžio kolegijos Rokiškio filiale kanauninkas dėsto liturgiją ir lotynų kalbą. Puikus muzikos žinovas chorą mielai įsileidžia giedoti į bažnyčią. Meno kolektyvas - laukiamas svečias dekano kuruojamuose Rokiškio senelių globos namuose. Atsiradus būtinybei, kan. J.Janulis chorą paremia ir transportu. Rokiškio klebonas rūpinasi bažnytinės muzikos kilimu bei klestėjimu.
Mišriam chorui teko giedoti Vilniaus Arkikatedroje. Jis yra pasirodęs ne vienoje provincijos bažnyčioje. Koncertuoja tuose maldos namuose, iš kurių parapijų yra kilę patys giesmininkai, buvo nuvykęs net į Akmenę. Šiemet jo laukia kelionė į Mielagėnus. Iš ten yra kilęs būsimasis vargonininkas Andrejus Tomenka.
Svečiuojantis Svėdasuose, Antašavoje ar Alizavoje, buvo matyti, kad šiuose miesteliuose koncertinis gyvenimas nėra aktyvus. Pagrindiniai bažnyčios lankytojai - 70-80 metų sulaukę senukai. Tačiau tai buvo ištikimiausi giedančiųjų klausytojai. Vargo išvagotuose senelių veiduose švytėjo giedrios šypsenos. Po bažnyčios skliautais skambėjo nuoširdžiausi plojimai. Kaimelių, nedidelių miestelių gyventojai itin džiaugiasi, jog giesmininkai pagyvino jų parapinį gyvenimą. Kartu tai ir didžiulė nauda patiems choristams. Jie pabendrauja su tikinčiaisiais, susitinka su kunigais, susipažįsta su tos bažnyčios, kurioje koncertuoja, architektūra, vargonais. Už pasirodymą mišrus choras neima jokio honoraro, bet būna itin laimingi, jeigu kuris klebonas apmoka už kelionėje sunaudotą kurą.

Bronius VERTELKA
Rokiškis

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija