Atnaujintas 2003 m. vasario 14 d.
Nr.13
(1117)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Lietuva
Pasaulis
Valstybė ir bažnyčia
Katalikų bendruomenė
Viltis
Laikas ir žmonės
Žvilgsnis
Istorijos vingiai
Aktualijos
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Bažnyčių hierarchai V.Adamkui palinkėjo sėkmės ateities darbuose

Kadenciją baigiantis šalies vadovas Valdas Adamkus ir Katalikų bei Evangelikų Liuteronų Bažnyčių hierarchai

Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotrauka

Penkerių metų darbu Lietuvos labui vasario 6 dieną Prezidentūroje surengtų pietų metu pasidžiaugė kadenciją baigiantis šalies vadovas Valdas Adamkus ir katalikų bei evangelikų liuteronų bažnyčių hierarchai.
Susitikime akcentuotas didelis Lietuvos dvasininkų indėlis puoselėjant europines vertybes, ugdant jaunąją kartą. Kalbėdami apie sklandų Lietuvos ėjimą į Vakarų erdvę, bažnyčių atstovai prižadėjo padėti pasirengti referendumui dėl narystės Europos Sąjungoje. Siekdamas referendumo sėkmės, sakė dirbsiąs ir V. Adamkus.
"Duok Dieve, Prezidente, kad Jūsų balsas ir toliau visuomenėje būtų girdimas", - kadenciją baigiančiam V. Adamkui palinkėjo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis.
"Mes, vyskupai, norime ir toliau pasitarnauti, kad Lietuva taptų tikrai visavertė Europos narė, darysim ką galim", - sakė kardinolas. Pasak jo, Bažnyčia noriai bendradarbiaus ir su naujuoju Lietuvos vadovu Rolandu Paksu, ir su kitomis valdžios institucijomis.
"Mūsų pamatai yra etiniai ir moraliniai, aš su kiekviena valdžia, Vyriausybe ir kiekvienu Prezidentu privalau bendradarbiauti, - sakė kardinolas A.J.Bačkis.
Visų vyskupų vardu kardinolas A.J.Bačkis padovanojo V. Adamkui fotografijų albumą, priminsiantį jam apsilankymą pas Popiežių Joną Paulių II. Vyskupų konferencijos pirmininkui Prezidentas įteikė gintarinį suvenyrą.
Į tradicinį kasmetį Prezidento susitikimą su trijų pagrindinių religijų Lietuvoje atstovais šį kartą atvykti negalėjo stačiatikių hierarchas, kuris buvo išvykęs iš Lietuvos. Su V. Adamkumi pietavo devyni katalikų dvasininkai bei evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos pirmininkas vyskupas Jonas Kalvanas.

Pagal Eltą

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija