Atnaujintas 2003 m. vasario 14 d.
Nr.13
(1117)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Lietuva
Pasaulis
Valstybė ir bažnyčia
Katalikų bendruomenė
Viltis
Laikas ir žmonės
Žvilgsnis
Istorijos vingiai
Aktualijos
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Maištautojai

Demokratija leidžia viską, ko nedraudžia įstatymas. O jei tu esi Seimo narys, juolab kokio komiteto pirmininkas, demokratija suteikia eiliniam piliečiui nepasiekiamas teises. Įstatymas draudžia valstybėje maištauti, kelti ginkluotą pasipriešinimą. Tačiau jei pasipriešinimas neginkluotas, - maištauk į valias. Antai, kai Burokevičius ir Jarmalavičius organizavo ginkluotą maištą, juos pasodino už grotų, o štai Viktoras Uspaskich ir Rolandas Pavilionis patys maištauja, valstybėje kelia sumaištį, tačiau be ginklo, ir jiems – nieko. Užsidėję geradarių kaukes, be abejonės, paskatinami Rytų kaimynės, jie iš tikrųjų veikia prieš valstybę, kenkia jos pozityviai raidai. Dešimtmečius mulkinta visuomenė iš inercijos leidžiasi mulkinama; jei trūksta duonos, tai nors reginių geidžia turėti. Todėl ir tarpsta tokie maištautojai. Iš savanaudiškų paskatų jiems atveria duris radijo ir televizijos komersantai, organizuoja jų pasirodymus „koridose“ ir „frontuose“, laikraščiai spausdina spalvotus jų atvaizdus. Neišsivadavusiai iš raudono rūko liaudžiai į akis pučiama migla.
Žinant, kad pats demokratijos mechanizmas nėra tobulas, jaunos ir trapios demokratijos šalyje, kokia yra Lietuva, jis dėl neišugdytos ir nesuformuotos pilietinės visuomenės pasižymi ydomis ir grimasomis. Paties mechanizmo „taisymas“, rekonstrukcija gali atnešti tik sumaištį, žalą. Ar ne to ir siekiama? Ne mechanizmą reikia tobulinti, keisti rinkimų sistemą, o visuomenę mokyti deramai juo naudotis, ne partijų atstovavimo atsisakyti, o pastarąsias tvirtinti. Tačiau radosi „mokslinčius“, kuris dėl akivaizdžios gabumų stokos lietuviškai kalbėti neišmoksta (pareigūnai pagal įstatymą turėtų kalbą gerai mokėti, egzaminą išlaikyti), o pasišovė valstybės valdymo mechanizmą tobulinti - naujomis ydomis ir grimasomis apdovanoti. V.Uspaskich tikslas aiškus: demokratiją paversti timokratija (valdymu, paremtu turto privilegija) ar plutokratija (turtuolių grupės valdymu). Dėl prichvatizacijos, „holdingų“, „sekundžių“ daugelis tapo turtuoliais, o ponas Viktoras – dar ir plutokratu. Kas gali paneigti, kad ne jis nupirko postą Seimo Pirmininkui ir kad pats neišsipirko Seimo nario mandato, Ekonomikos komiteto pirmininko posto? Belieka nupirkti visą Seimą ir pačią demokratiją. Motyvas? Girdi, jo programoje taip įrašyta. O rinkėjai, anot mokslinčiaus, už jo programą balsavo. Netiesą kalba ponas Uspaskich: rinkėjams iki programų skaitymų ir juo labiau iki jų suvokimo, analizių, palyginimų, vertinimo – dar labai toli. Ne už programą rinkėjai balsavo ir ne valią, o mulkinimu išgautas emocijas išreiškė. O V.Uspaskich siekis referendumu likviduoti partijų „diktatą“ akivaizdus: sukurpti vienos partijos, kurios vardas Mamona, ideologija – valdymas, nesvarbu kokios šalies, turtu, diktatas. Ar pavyks sukelti emocijas, prastumti plutokrato iniciatyvą referendumui skelbti, netrukus pamatysime.
Logikos specialistas R.Pavilionis kartu su žmona įsteigė Šviesos lygą. Patraukliai skamba žodis šviesa, tačiau iš lygos – nei šviesos, nei šilumos, o sumaišties pakanka. Kursto šeimynėlė lygos lauželį, o jo dūmus pučia naivuoliams į akis: tai prie radijo ir televizijos priekabiauja, tai liaudies valią referendumais bando išpešti, tai piketus, mitingus organizuoja. Nepasisekė surinkti parašų iniciatyvai dėl Lietuvos stojimo į NATO skelbti, dabar, drauge su V.Uspaskich inicijuodami kitokį referendumą, trikdo pasirengimą referendumui dėl Lietuvos stojimo į ES, trumpai tariant – maištauja. Žiniasklaidai – penas, Lietuvos vežimui – pagaliai į tekinius.
O vežimas juda ir judės. Logiškai galvojant, nereikėtų trukdyti, tačiau mokslinčiams maištautojams logikos trūksta.
Nurimo maištautojas V.Šus-tauskas, aprimo V.Andriukaitis, M.Pronckui už A.Sniečkaus šlovinimą kepurę sumindžiojo. Metas susivokti ir nurimti maištautojams V.Uspaskich ir R.Pavilioniui, jei save Lietuvos, o ne Rusijos piliečiais laiko.

Algimantas ZOLUBAS
Vilnius

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija