Atnaujintas 2004 gegužės 12 d.
Nr.36
(1239)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Koncertuoja „Aukštaitija“

Švenčionių kultūros centro
dainų ir šokių ansamblis
„Aukštaitija“

Švenčionių kultūros centro dainų ir šokių ansamblį „Aukštaitija“ sudaro choras, choreografinė grupė ir liaudies muzikos instrumentų orkestras. Kolektyvo repertuare – profesionalūs lietuvių kompozitorių kūriniai, harmonizuotos liaudies dainos bei instrumentinė muzika. Ansamblio kūrybinėje veikloje dalyvauja kultūros darbuotojai, medikai, pedagogai ir moksleiviai, kuriuos į vientisą kolektyvą subūrė meilė dainai, šokiui ir muzikai. „Aukštaitija“ su koncertais yra aplankiusi ne vieną užsienio šalį.


Kelmai irgi turi vertę

Ramygalos klebonas
kun. Edmundas Rinkevičius

Prieš porą dešimtmečių Panevėžio bibliotekoje, esančioje Beržų gatvėje, Ričardui Ničajui teko rengti medžio meistrų darbų parodą. Drožėjai tuo metu mėgo iš medienos skaptuoti velnius. Parodoje tarp jų atsitiktinai atsidūrė ir krekenaviškio Stanislovo Stankevičiaus drožtas šv. Kazimieras. Už tokį „apsirikimą“ renginio organizatorius rajono valdžios buvo stipriai išbartas. Šį epizodą iš savo darbo praktikos dabar žinomas dailininkas R. Ničajus prisiminė medžio drožėjų darbų parodos atidarymo, kuris vyko paskutinę balandžio dieną Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, metu.


Apskrities šventė

Benjaminas ŽULYS

Mena kunigaikščių laikus

Sukako 85-eri metai, kai Lietuvoje buvo įkurtos apskritys. Ta proga įvairiose vietose vyko iškilmės. Prie Kauno apskrities viršininko administracijos pastato L.Sapiegos gatvėje išsirikiavo apskrities savivaldybių, seniūnijų atstovai su savo vėliavomis, Garbės rikiuotės kariūnai, atvyko kitų apskričių pasiuntiniai. Smagius maršus trenkė orkestrantai. Šventę pradėjęs Kauno apskrities viršininkas Valentinas Kalinauskas pastebėjo dar ir tai, kad šiemet sukanka dešimt metų, kai Lietuvoje atkurtos apskričių administracijos. 85 - mečio proga susirinkusiesiems buvo pristatyti Kauno apskrities herbas ir vėliava. Kauno apskrities herbo etaloną sukūrė dailininkas Rolandas Rimkūnas, o vėliavą išsiuvinėjo tautodailininkė Ona Tiulienė. Herbo vitražą, dabar jau pakeltą virš pagrindinio įėjimo į pastatą, sukūrė Audrius Kažemėkas. Su švente Kauno apskrities žmones pasveikino ir herbą pašventino Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios rektorius kun. Tomas Karklys.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija