Atnaujintas 2004 gegužės 12 d.
Nr.36
(1239)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

„Norėčiau ir miręs būti naudingas...“

Julius PASTARNOKAS

Vyskupas Motiejus Valančius

(Tęsinys. Pradžia Nr. 34)

Vyskupo siekimas: žadinti lietuviuose atsparumo dvasią ir pasipriešinimą rusintojų užgaidoms. Vyskupo įsakymu kunigai reikalaus iš tėvų, kad vaikai, eidami pirmosios išpažinties, būtinai mokėtų skaityti.

M.Valančius siekia, kad lietuviškos knygelės skaitymas pasidarytų tarsi ir tikėjimo dalis.

„Tėvai arba patys mokina vaikus namie, arba kviečia daraktorius, kurie, vaikščiodami po sodžius, moko lietuvių abėcėlės, – rašys K.Binkis. – Muravjovui panaikinus lietuviškas mokyklas, Valančiaus valia gimsta kitos – vargo mokyklos, kur lietuvės motinos moko savo vaikučius lietuviškų raidžių prie ratelio ir balanos. Ši vargo mokykla suvaidina lemiamą vaidmenį mūsų tautos atgimime, nes, kai saujelė šviesuolių ims Prūsuose leisti lietuviškus laikraščius ir žadins tautą pabusti, – bus kas juos skaito.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija