Atnaujintas 2005 balandžio 27 d.
Nr.32
(1333)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Garbinga sukaktis

Jonas Kazimieras Burdulis

1990 m. balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą dėl Krašto apsaugos departamento įsteigimo. Ši diena laikytina Lietuvos kariuomenės atkūrimo ir nepriklausomos Lietuvos valstybės gynybos sistemos sukūrimo diena.

2005 m. balandžio 22 d. Lietuvos karo akademijoje įvyko konferencija Lietuvos krašto apsaugos penkiolikos metų sukakčiai paminėti. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė krašto apsaugos ministras G. Kirkilas, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas A. Sadeckas, ambasadoriai L. Linkevičius ir V. Stankevičius, kariuomenės vadas gen. mjr. V. Tutkus, anksčiau šias pareigas ėję brig. gen. Č. Jezerskas, ats. gen. mjr. J. Kronkaitis, ats. plk. J. Gečas. Taip pat dalyvavo sausumos kariuomenės vadas brigados gen. A. Pocius, pirmasis Lietuvos kariuomenės kapelionas monsinjoras A. Svarinskas ir daugelis kitų Lietuvos kariuomenės kūrėjų. Įdomu pastebėti, kad mons. A. Svarinskas konferencijoje nesutiko nė vieno iš 22 savo kolegų ir įpėdinių – dabar Lietuvos kariuomenėje dirbančių kapelionų.


Keturiasdešimtmečio spalvos

Benjaminas ŽULYS

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (LASS) vienija apie tūkstantį narių, nors tokių žmonių šalyje yra šiek tiek daugiau. Nemažai jų susibūrę draugėn dainuoja, šoka, kankliuoja. Taigi sąjungos nariai ne vien dirba vienokį ar kitokį darbą, bet ir dalyvauja įvairiuose kultūriniuose renginiuose, sportuoja. Be to, jie rašo knygas, iš vytelių pina, gamina krepšelius, įvairius medžio, kitokius dirbinius. Visa tai gražu, išraiškinga, vaizdinga. Tuo buvo galima įsitikinti apsilankius Kaune įvykusioje šios organizacijos surengtoje šventėje, pavadintoje „Išsvajotos gyvenimo spalvos“. Šventė buvo skirta LASS kultūrinės veiklos keturiasdešimtmečiui pažymėti. Renginys įvyko Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių draugijos Kauno miesto kultūros centre.


Grįžusieji iš įkalinimo įstaigų eksponuoja savo kūrybą

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Praėjusiais metais Viešoji įstaiga „Ukmergės rajono socialinių paslaugų centras“ vykdė projektą „Socialinių paslaugų plėtra asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų“. Socialinė darbuotoja Asta Girnienė teigė, jog šio projekto vykdymo metu buvo siekiama įtraukti į darbo terapiją kuo daugiau žmonių, grįžusių iš įkalinimo įstaigų. Norą dirbti pareiškė 54 asmenys. Kovo 9-21 dienomis Marijampolės kultūros centre vyko penktoji respublikinė nuteistųjų meninės kūrybos darbų paroda, kurioje savo darbus eksponavo ir ukmergiškiai. Dabar šią parodą galima aplankyti ir Ukmergės socialinių paslaugų centre.


Policija pataria senjorams

Kauno Panemunės senelių namai ir Kauno miesto vyriausiasis policijos komisariatas surengė paskaitų ciklą „Policija pataria senjorams“. Pirmoji tokia paskaita „Kaip išvengti nusikaltimų“ balandžio 7 dieną vyko Panemunės senelių namuose. Čia jaukioje, šiltoje, įstiklintą terasą su žiemos sodo augalais primenančioje patalpoje seneliai, vadovaujami akordeonisto, socialinio darbuotojo Danieliaus Adomavičiaus, belaukdami atvykstant pareigūnų, traukė dainas. Paskui, renginio vedėjos Aldonos Krinickienės paskatinti, tylos minute pagerbė popiežiaus Jono Pauliaus II atminimą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija