Atnaujintas 2005 balandžio 27 d.
Nr.32
(1333)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

„Kraičio skrynioje“ –
tautos kultūros lobiai

Rūta JONUŠKIENĖ

Šventės „Atverkim kraičio
skrynią“ organizatorė Laimutė
Kulakauskienė su ansamblių
vadovais Zigmu Sliesoriūnu,
Elena Kiškiene, Sigute
Mudinienė ir Liuda Griciuviene

Kol šventasis Jurgis dar neatrakino žemės ir neprasidėjo didieji pavasario darbai, pamiklinti kojų, pasiklausyti, ar darniai skamba dainos, pasižiūrėti, ar nesudūlėjo skryniose laikomi spalvingi tautiniai drabužiai, į Utenos Aukštakalnio pagrindinę mokyklą susirinko folkloriniai ansambliai. Į jau ketvirtus metus vykstančią šventę „Atverkim kraičio skrynią“ juos pakvietė Utenos mokytojų folkloro kolektyvas „Levindra“ ir nenuilstančioji jo vadovė mokytoja Laimutė Kulalauskienė.


Keliantis žmonių dvasią

Kauno įgulos karininkų ramovės moterų
chorui „Indraja“ – 50

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Paminklinės Prisikėlimo
šventovės klebonas dekanas
kun. Vytautas Grigaravičius
ir „Indrajos“ moterų choro
vadovė Zinaida Gerasina
džiaugėsi pavykusiu koncertu

Lietuva visada garsėjo chorų kolektyvais, ypač Kaunas. Mat jame 1924 metų vasarą P.Vileišio aikštėje, Žaliakalnyje, įvyko pirmoji jungtinė vyrų ir moterų chorų šventė. Tvirtai galima teigti, jog Kaunas – chorinio dainavimo centras. Deja, šiuo metu Kaune veikia tik keletas chorinio dainavimo kolektyvų.

Vieno senesnių kolektyvų, Saulės dukros Indrajos vardu pavadinto moterų choro istorijos pradžią ženklina 1965 metų pavasaris. Chorą subūrė ir visą dešimtmetį jam vadovavo Vytautas Pučinskas, globojo „Žemprojekto“ kolektyvas. Nuo 1970-ųjų iki 1994 metų choru rūpinosi ir jį globojo Lietuvos vandens ūkio projektavimo institutas. Tik nuo1996 metų choras tapo Kauno Įgulos karininkų ramovės kolektyvu.


Muziejuje – drobių pasaulis

Liaudies tapytoja Monika
Bičiūnienė su savo vaikaite
Monika Bičiūnaite savo
kūrybos parodos atidaryme
Tomo Černiševo
(ELTA) nuotrauka

Lietuvos nacionaliniame muziejuje atidaryta vienos žymiausių liaudies tapytojų – Monikos Bičiūnienės kūrybos paroda, skirta autorės 95 metų jubiliejui. Ekspozicijoje – apie keturias dešimtis tapybos drobių – kaimo ir miesto buities vaizdų, portretų, natiurmortų, sukurtų per tris dešimtmečius ir rodomų bene pirmą kartą. Pristatomas ir pirmasis apie 1960-uosius M.Bičiūnienės nutapytas darbas „Meno gryčiutė“, vaizduojantis dūminę gryčią, kurioje dailininkė gimė ir augo.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija