Atnaujintas 2005 balandžio 27 d.
Nr.32
(1333)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Keliantis žmonių dvasią

Kauno įgulos karininkų ramovės moterų
chorui „Indraja“ – 50

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Paminklinės Prisikėlimo
šventovės klebonas dekanas
kun. Vytautas Grigaravičius
ir „Indrajos“ moterų choro
vadovė Zinaida Gerasina
džiaugėsi pavykusiu koncertu

Lietuva visada garsėjo chorų kolektyvais, ypač Kaunas. Mat jame 1924 metų vasarą P.Vileišio aikštėje, Žaliakalnyje, įvyko pirmoji jungtinė vyrų ir moterų chorų šventė. Tvirtai galima teigti, jog Kaunas – chorinio dainavimo centras. Deja, šiuo metu Kaune veikia tik keletas chorinio dainavimo kolektyvų.

Vieno senesnių kolektyvų, Saulės dukros Indrajos vardu pavadinto moterų choro istorijos pradžią ženklina 1965 metų pavasaris. Chorą subūrė ir visą dešimtmetį jam vadovavo Vytautas Pučinskas, globojo „Žemprojekto“ kolektyvas. Nuo 1970-ųjų iki 1994 metų choru rūpinosi ir jį globojo Lietuvos vandens ūkio projektavimo institutas. Tik nuo1996 metų choras tapo Kauno Įgulos karininkų ramovės kolektyvu.

Keturiasdešimt metų šiam kolektyvui vadovauja energingoji Juozo Gruodžio konservatorijos dėstytoja dirigentė Zinaida Gerasina. Moterų choras „Indraja“ per tuos keturis dešimtmečius parengė labai įvairią klasikinės muzikos, liaudies dainų programą. Tapo daugelio įvairiausių konkursų – apžiūrų prizininkais ir laureatais. Labai aktyvus kolektyvas ir šiandien. Dalyvauja Kauno miesto bei visos Lietuvos Dainų šventėse, konkursuose, festivaliuose. Dažnai choras „Indraja“ gieda Lietuvos bažnyčiose. Koncertų metu skamba gražiausi sakralinės muzikos kūriniai chorui, atliekami įvairių epochų ir Europos kompozitorių choriniai kūriniai. Per tokį ilgą gyvavimo laikotarpį „Indraja“ lankėsi Italijoje, Vietname, Bulgarijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Čekijoje, taip pat pas kaimynus latvius ir estus. Choras koncertuoja ir Lietuvos rajonų mokyklų salėse, tuo suteikdamas didelį dvasinį pasitenkinimą kaimų ir miestelių gyventojams. Gana dažnai jo įrašai skambėjo Lietuvos radijuje.

Jubiliejinių metų koncertą Kauno įgulos karininkų ramovės moterų choras „Indraja“ kartu su Kauno kameriniu orkestru „Varpelis“ (meno vadovas ir dirigentas Ksaveras Plančiūnas) surengė balandžio 17 dieną Kaune, Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Choristės atliko Liongino Abariaus „Magnificat“, „Qua respexit“, „Gloria“, taip pat Mary Lynn Lightfoot „Dona nobis pacem“, K.Sensanso „Ave Maria“, Leo Delibo „Missa brevis“, „Kyrie“, „Gloria“, „Sanctus“, „O salutaris“, „Agnus“ ir V.A.Mocarto „Aleliuja“. Prisikėlimo bažnyčios akustika suteikė choro atliekamiems kūriniams ypatingą skambesį, kuris sustiprino susirinkusių tikinčiųjų dvasinius išgyvenimus.

Po koncerto Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios klebonas dekanas kun. Vytautas Grigaravičius nuoširdžiai dėkojo abiem kolektyvams, jų vadovams. Jie gavo daug gėlių puokščių, padėkos žodžių išgirdo jau keturius dešimtmečius „Indrajai“ vadovaujanti pedagogė, chorvedė Z.Gerasina. Telydi Dievo palaima choro kolektyvą, savo kūryba garbinantį Dievą, tikėjimą, turtinantį dvasinį žmonių pasaulį.

Kaunas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija