Atnaujintas 2005 balandžio 27 d.
Nr.32
(1333)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Ant laisvės aukuro paaukoti gyvenimai

Algimantas MALINIONIS

Prie paminklo partizanui
Juozui Traskauskui-Jūreiviui.
Stovi dešinėje
Matilda Varnagirienė

Apie sovietinių okupantų juodus darbus ir savo krašto patriotų narsią kovą daug yra rašyta periodinėje spaudoje, išleista nemaža knygų, tačiau ši tema neišsemiama. Neturi nueiti užmarštin tų laikų įvykiai: jie turi išlikti ateities kartoms. Nenumaldomai retėja gyvų liudytojų gretos. Jie vienas po kito iškeliauja Amžinybėn, nusinešdami užmarštin savo baisių išgyvenimų patirtį. Viena tokių išlikusių pokario siaubingų įvykių ir didvyriškų kovų liudininkė – Matilda Traskauskaitė-Matulaitienė- Varnagirienė.


Gimęs teatre, arba Tragedija artistui būti dideliam

Balandžio 5 dieną Kauno valstybiniame dramos teatre vyko teatrologo hum. m. dr. Aleksandro Gobio monografijos „Henrikas Kurauskas“ pristatymas, surengtas šio teatro ir Vytauto Didžiojo universiteto pastangomis.

Renginį vedė VDU Teatrologijos katedros vedėja hum. m. dr. doc. Jurgita Staniškytė, pristačiusi šios ir kitų išleistų monografijų apie teatro istoriją autorių ir jam talkinusius kolegas: prof. Bronių Vaškelį, buvusį VDU rektorių ir ilgametį Teatrologijos katedros vedėją, aktorę Gražiną Balandytę, jauną teatrologą dr. Edgarą Klivį bei Lietuvos teatro sąjungos pirmininką A.Matulionį.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija