Atnaujintas 2006 sausio 25 d.
Nr.7
(1407)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Paduodami rankas suartiname tautas

Kazimieras Dobkevičius

Ilgai lauktos knygos „Paduodami
rankas suartiname tautas „autoriai
(iš kairės) lenkų žurnalistas Jacekas
Janas Komaras ir lietuvis žurnalistas
Algimantas Degutis pasakoja
knygos atsiradimo aplinkybes

Tokiu pavadinimu Kaune, Įgulos karininkų ramovėje, sausio 19 dieną buvo pristatyta ilgai laukta knyga, kurią parašė du žurnalistai – lietuvis Algimantas Degutis ir lenkas Jacekas Janas Komaras. Tai dokumentinis straipsnių rinkinys apie sunkų kelią, kurį turėjo nueiti Lietuvos vietinės rinktinės (VR) ir Lenkijos armijos krajovos (AK) kariai, kol rado logišką ir teisingą sprendimą susitaikyti.

Knygos pristatyme Kaune dalyvavo jos autoriai: A.Degutis, J.J.Komaras, buvęs ilgametis Lietuvos lenkų sąjungos pirmininkas Janas Sienkievičius, Lietuvos lenkų mokslininkų draugijos pirmininkas, Balstogės universiteto profesorius, habil. dr. Jaroslavas Volkonovskis.


Kur saulė ta pati, žmonės ir bitės

Justinas ADOMAITIS

Irena Gasperavičiūtė
su dukterėčia Neringa

„Esu lietuvaitė“, - tvirtai sako šešiametė Neringutė, šį rudenį eisianti į Punsko lietuvių mokyklos pirmąją klasę. Ir mergaitės žodžiai ne šiaip ištarti: ji jau žino Lietuvos ir lietuvio prasmę, myli tėvų žemę, neslepia savo tegu ir vaikiškų politinių nuostatų. Punsko lietuvių kultūros centre vykusiuose Vasario 16-osios minėjimuose Neringai ranką spaudė ir Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, ir Atkuriamojo Seimo pirmininkas, europarlamentaras Vytautas Landsbergis. O tikroji mergaitės bičiulė, įsitikinimų ugdytoja – jos teta Irena Gasperavičiūtė, kurios meilės užtenka ir gimtųjų namų židiniui, ir Punsko krašto, ir Lenkijos lietuvių bendruomenei. Lieka ir bitėms, kurios lietuviui – darbštumo, pareigingumo ir demokratinio šeimos (valstybės) tvarkymo pavyzdys.


Laisvės gynimas

Šiomis dienomis mus vėl gaivina Sąjūdžio ir Sausio 13-osios dvasia, gausu minčių, klausimų ir tiesos sakymų. O aš prisimenu kai kurias senos istorijos keistenybes.

Pačioje rusų istorijos pradžioje, kai jie vis pjovėsi tarpusavy, susirinko kartą protingesnieji ir surašė laišką norvegams, kuriuos rusiškai vadino „variagais“. „Mūsų šalis didelė ir turtinga, bet nėra joje tvarkos. Ateikite ir valdykite mus.“ Atėjo variagai, tapo rusų kunigaikščiais ir atsirado Rusija, kuri jau sugebėjo tvarkytis.


Buvę deputatai paminėjo Sausio įvykius

Prel. doc. dr. Vytautas Steponas
Vaičiūnas (kairėje) apdovanoja
Kauno deputatų klubo prezidentą
Kęstutį Ignatavičių (viduryje)

Kauno deputatų klubas neseniai pažymėjo savo gyvavimo dešimtmetį. Tai unikalus miesto klubas, kuris visuomenei gerai pažįstamas savo veiklos rezultatais.

Šio klubo ir miesto savivaldybės iniciatyva Sausio 13-osios metinės paminėtos buvusioje centrinėje miesto gynybos būstinėje – savivaldybėje. Susirinkusieji iškilmingumo ir susikaupimo dvasią pajuto, kai J.Gruodžio konservatorijos smuikininkių ansamblis palietė savo instrumentų stygas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija