Atnaujintas 2006 kovo 17 d.
Nr.21
(1421)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Svarbus vizitas

Lietuvos ir Lenkijos prezidentai
Valdas Adamkus ir Lechas
Kačinskis Maišiagaloje aplankė
100 metų jubiliejų švęsiantį
kunigą Juzefą Obrembskį

Lietuvoje su oficialiu vizitu lankėsi naujasis Lenkijos prezidentas Lechas Kačinskis. Jis susitiko su prezidentu V.Adamkumi, Seimo pirmininku A.Paulausku ir premjeru A.Brazausku. Svečias pasakė kalbą Seimo posėdyje. Savo spaudos konferencijoje L.Kačinskis pareiškė, kad Vilniuje pajuto „ypatingą atmosferą“. Jis taip pat pabrėžė energetinės nepriklausomybės svarbą kaip politinės nepriklausomybės garantiją. Tačiau Lenkijos prezidentas konkrečiai neatsakė į V.Adamkaus pasiūlymą prisijungti prie trijų Baltijos valstybių kartu statant Ignalinos atominės elektrinės trečiąjį bloką. Lenkijos vadovas tiktai pažymėjo, jog tik išsprendus energetinės nepriklausomybės klausimą bus galima kalbėti apie Ignalinos AE trečiojo bloko statybą.

L.Kačinskis kalbėjo ir apie stringančią greitkelio „Via Baltica“ ir geležinkelio „Rail Baltica“ statybą. Lenkijos prezidento teigimu, nėra jokių faktinių tų statybų trukdymo priežasčių, o svarbiausia priežastis – dideli pinigai. Apžvalgininkai pažymi, kad L.Kačinskio vizito metu nebuvo konkrečiai išspręsta nė viena svarbesnė tarpusavio santykių problema, paliekant jas spręsti abiejų šalių vyriausybėms. Vizito metu tiktai pasirašytas Lietuvos ir Lenkijos vyriausybių susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir bendrų veiksmų pasienio ruože.

L.Kačinskis kartu su V.Adamkumi lankėsi Maišiagaloje, kur susitiko su kunigu Juzefu Obrembskiu, švęsiančiu 100 metų jubiliejų, ir lenkų bendruomene. Lenkijos vadovas, garsėjantis pamaldumu, kartu su žmona Marija pasimeldė Aušros Vartų šventovėje, nors vizito programoje tas apsilankymas ir nebuvo numatytas. Beje, kai kurie Lenkijos laikraščiai rašo, jog ryškaus antikomunisto L.Kačinskio nuomonė apie neokomunistus, dabar esančius Lietuvos valdžioje, gana negatyvi.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija