Atnaujintas 2006 kovo 17 d.
Nr.21
(1421)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Šventasis Tėvas pasveikino lietuvius maldininkus

Popiežius Benediktas XVI
Šv. Petro aikštėje
„L’Osservatore Romano“ nuotrauka

Popiežius Benediktas XVI, sekmadienį Vidudienio maldos proga sveikindamas į Vatikano Šv. Petro aikštę susirinkusius tikinčiuosius, lietuvių kalba atskirai pasveikino aikštėje buvusius lietuvius. Popiežius atkreipė ypatingą dėmesį į Vidudienio maldos proga atvykusią grupę lietuvių kunigų, kurie šiemet švenčia savo kunigystės šventimų 15-ąsias metines. Sukakties proga Popiežius linkėjo lietuviams kunigams būti tvirtais Jėzaus Kristaus meilės liudytojais ir Jo Evangelijos skleidėjais bei pažymėjo, kad juos lydi savo malda ir suteikė apaštališkąjį palaiminimą.


Popiežiaus radijo jubiliejus

Mindaugas BUIKA

Atvirukas, kuriame pavaizduoti
visi per Vatikano radiją kalbėję
popiežiai ir radijo išradėjas
Džuljemas Markonis

Būti apaštalavimo įrankiu ir tarnauti tiesai

Vienai didžiausių pasaulio radijo stočių – Vatikano radijui – švenčiant 75-ąsias metines, šį pagrindinį Šventojo Sosto informacijos transliuotoją aplankė popiežius Benediktas XVI ir palinkėjo jo darbuotojams ir klausytojams vystyti prasmingą dialogą kuriant „Dievo vaikų šeimą“. Savo apsilankymu Šventasis Tėvas pratęsė pirmtakų tradiciją, kurie, pradedant popiežiumi Pijumi IX, – jo pontifikato laikotarpiu 1931 metais buvo įkurtas Vatikano radijas, – bent kartą buvo čia apsilankę ir dalyvavę tėvų jėzuitų vadovaujamos stoties laidose.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija