Atnaujintas 2006 kovo 17 d.
Nr.21
(1421)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Baigėme
„Atgaivink“ programą

Jaunimo
rekolekcijos:
kaip išgyventi
paprastus dalykus

Kovo 11-oji –
mūsų valstybės
pavasaris

Kovo 11-ąją
gimusieji…

Tikėjimas –
tautos šviesa

Šventasis Tėvas pasveikino lietuvius maldininkus

Popiežius Benediktas XVI
Šv. Petro aikštėje
„L’Osservatore Romano“ nuotrauka

Popiežius Benediktas XVI, sekmadienį Vidudienio maldos proga sveikindamas į Vatikano Šv. Petro aikštę susirinkusius tikinčiuosius, lietuvių kalba atskirai pasveikino aikštėje buvusius lietuvius. Popiežius atkreipė ypatingą dėmesį į Vidudienio maldos proga atvykusią grupę lietuvių kunigų, kurie šiemet švenčia savo kunigystės šventimų 15-ąsias metines. Sukakties proga Popiežius linkėjo lietuviams kunigams būti tvirtais Jėzaus Kristaus meilės liudytojais ir Jo Evangelijos skleidėjais bei pažymėjo, kad juos lydi savo malda ir suteikė apaštališkąjį palaiminimą.


Bažnytinio paveldo muziejaus inauguracinė paroda

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Arnotas. Audinys iš Prancūzijos,
XVIII a. antroji pusė, šilko brokatas.
Siuvinėta – XIX a., šilko, metalo siūlai.
Lentvario Viešpaties Apreiškimo
Švč. M.Marijai bažnyčia

Europos šalys bažnytinio meno muziejus ėmė kurti XIX amžiuje. Prancūzai, vokiečiai, austrai, britai turi tokius muziejus. Lietuvoje šio muziejaus idėja pradėta brandinti apie 1920 metus, kai baigėsi kovos už nepriklausomybę. 1923 metais tam reikalui sudaryta komisija, vadovaujama Maironio. 1931 metais atidaryta pirmoji paroda, kurioje buvo eksponuojami arnotai, stulos, paveikslai, skulptūros… 1935 metų pavasarį duris atvėrė Kauno bažnytinio meno muziejus, įsikūręs Kauno kunigų seminarijos patalpose.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1990 metais, Kaune buvo surengta bažnytinio meno paroda. Šis pavyzdys buvo užkrečiantis, Bažnytinio meno muziejai įsikūrė Varniuose, Kaišiadoryse, Birštone. 2005 m. spalio 7-ąją Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis pasirašė dekretą dėl bažnytinio paveldo muziejaus įkūrimo. Kodėl tokio muziejaus Lietuvai reikia? Motyvai išdėstyti Dekreto įžangoje.


Svarbus vizitas

Lietuvos ir Lenkijos prezidentai
Valdas Adamkus ir Lechas
Kačinskis Maišiagaloje aplankė
100 metų jubiliejų švęsiantį
kunigą Juzefą Obrembskį

Lietuvoje su oficialiu vizitu lankėsi naujasis Lenkijos prezidentas Lechas Kačinskis. Jis susitiko su prezidentu V.Adamkumi, Seimo pirmininku A.Paulausku ir premjeru A.Brazausku. Svečias pasakė kalbą Seimo posėdyje. Savo spaudos konferencijoje L.Kačinskis pareiškė, kad Vilniuje pajuto „ypatingą atmosferą“. Jis taip pat pabrėžė energetinės nepriklausomybės svarbą kaip politinės nepriklausomybės garantiją. Tačiau Lenkijos prezidentas konkrečiai neatsakė į V.Adamkaus pasiūlymą prisijungti prie trijų Baltijos valstybių kartu statant Ignalinos atominės elektrinės trečiąjį bloką. Lenkijos vadovas tiktai pažymėjo, jog tik išsprendus energetinės nepriklausomybės klausimą bus galima kalbėti apie Ignalinos AE trečiojo bloko statybą.


Popiežiaus radijo jubiliejus

Mindaugas BUIKA

Atvirukas, kuriame pavaizduoti
visi per Vatikano radiją kalbėję
popiežiai ir radijo išradėjas
Džuljemas Markonis

Būti apaštalavimo įrankiu ir tarnauti tiesai

Vienai didžiausių pasaulio radijo stočių – Vatikano radijui – švenčiant 75-ąsias metines, šį pagrindinį Šventojo Sosto informacijos transliuotoją aplankė popiežius Benediktas XVI ir palinkėjo jo darbuotojams ir klausytojams vystyti prasmingą dialogą kuriant „Dievo vaikų šeimą“. Savo apsilankymu Šventasis Tėvas pratęsė pirmtakų tradiciją, kurie, pradedant popiežiumi Pijumi IX, – jo pontifikato laikotarpiu 1931 metais buvo įkurtas Vatikano radijas, – bent kartą buvo čia apsilankę ir dalyvavę tėvų jėzuitų vadovaujamos stoties laidose.


Karštai tėvynę mylėjęs jos sūnus

Prano Čepėno gimimo 85-osioms metinėms paminėti

Kun. Juozas ČEPĖNAS

Pranas Čepėnas 1944 metais

Sukanka 85-eri metai, kai 1921 m. kovo 7 d. vaizdingoje Rytų Aukštaitijoje, Utenos apskrityje, Daugailių valsčiuje, Velaikių kaime, Adelės ir Nikodemo Čepėnų gausioje šeimoje, gimė vyriausias jos sūnus Pranas Čepėnas.

Per Velaikių kaimą ir Čepėnų laukus iš Indrajų ežero, esančio maždaug už kilometro, savo vandenis į Šventąją plukdo akmenuotoji Indraja, gausi žuvies, o seniau ir vėžių. Prieškariu Čepėnų sodyba su gražiais tvarkingais pastatais iš abiejų pusių skendėjo soduose. Prižiūrint ūkį, laukuose užaugdavo gausus derlius. Gyvuliai gražūs. Žemės ūkio parodose už prieauglius gaudavo premijas. Aukštaičių kaimo žmonėms geras, gražus ir greitas žirgas buvo pasididžiavimas. Tėvukas daugelį metų dalyvaudavo lenktynėse ant Sartų ežero ir parsiveždavo premijas.


Atrofija

Petras KATINAS

Autodromas
Jauniaus AUGUSTINO piešinys

Parlamentarai nusprendė pagerinti savo darbo sąlygas ir kardinaliai rekonstruoti ne tik Seimo posėdžių salę, bet ir visus rūmus. To „pagerinimo“ kaina vis auga. Remontas būtinas visiems pastatams ir rūmams. Bet, sprendžiant iš to, koks gyvenimas vyksta valstybėje, remontas, ir ne bet koks, o kapitalinis, būtinas pačiose valdžios institucijose, ypač aukščiausiose.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija