Atnaujintas 2006 kovo 17 d.
Nr.21
(1421)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Tikėjimas – tautos šviesa

Šv. Mišios, kurias Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje aukojo vyskupas Jonas Kauneckas, buvo vienas pagrindinių Panevėžio miesto renginių, skirtų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 16-ųjų metinių sukakčiai.

Sakydamas šventinį pamokslą, ganytojas išskyrė tris lietuvių tautos prisikėlimus. Pirmąjį siejo su kunigaikščio Mindaugo valdymu. Po jo šalis pamažu ėmė nykti, ji buvo grobstoma ir niokojama. Iš vėlesnių šimtmečių vyskupas pažymėjo XVIII-XIX amžius. Tada Lietuvos žemė sugebėjo pagimdyti tokius savo sūnus idealistus kaip vyskupus Giedraitį, Motiejų Valančių, Antaną Baranauską, kunigus Kristijoną Donelaitį, Juozą Tumą-Vaižgantą, Maironį, kompozitorių ir dailininką Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, Lietuvos patriarchą Joną Basanavičių. Mūsų tauta, ilgai kentusi caro priespaudą, sugebėjo susigrąžinti lietuvių kalbą ir savo kalba spausdintą žodį. 1918 m. vasario 16-ąją pagaliau Lietuva tapo nepriklausoma. Greit prabėgo tie 22-eji laisvės metai. Ir vėl pusę amžiaus teko išbūti rusų vergovėje. Dešimtys tūkstančių geriausių Lietuvos sūnų krito nelygioje kovoje su pavergėjais, buvo įkalinti sovietiniuose lageriuose ar išvežti į Sibirą.

„Sunku rasti pasaulyje kitą tokią tautą kaip lietuvių, kuri būtų sugebėjusi iškęsti tiek kančių ir pasityčiojimų“, – teigė vyskupas. Norėdamas tai pabrėžti, jis prisiminė poeto Kęstučio Genio eiles. „Kažin, ar laimingi tie, kurie šiandien kitų prakaito sąskaita sugeba susikrauti turtus. Bet reikia tikėti, kad valdžioje atsiras žmonių, kurie norės gyventi ir dirbti pagal dešimt Dievo įsakymų“, – kalbėjo vysk. J.Kauneckas.

Vyskupo pamokslas Katedroje buvo išklausytas itin atidžiai. Greta vienas kito čia stovėjo kariai, šauliai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, ateitininkai, skautai, miesto savivaldybės atstovai. Šv. Mišių koncelebracijoje dalyvavo Panevėžio vyskupijos generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis, kiti kunigai. Tarp jų buvo monsinjoras Petras Kuzmickas, kunigu įšventintas dar prieškario Lietuvos laikais. Po šv. Mišių tikintieji buvo pakviesti apsilankyti Antano Gylio fotografijų parodoje, skirtoje Kovo 11-ajai. Panevėžiečio kūriniai eksponuojami Katedros parapijos salėje.

Bronius VERTELKA

Panevėžys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija