Atnaujintas 2006 kovo 10 d.
Nr.20
(1420)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Pasaulietinė
ir religinė
bendruomenė

Konferencijoje –
apie Lietuvos globėją
šv. Kazimierą

Šventė ir kasdienybė
yra tas pats

Protingas –
atsirinks,
nemąstantis –
susivilios

Giesmė –
ne tik malda

Spaudos laisve
prisidengus

Nepelnytai užmirštas

Diktatoriaus
dukters odisėja

Pikti dėdės
iš Šiaurės…

Draugiškas,
nuoširdus,
nereiklus sau

Būkite šventi...

Šv. Mišias aukoja kun. Kęstutis
Dailydė, mons. Kazimieras
Dobrovolskis, prel. Stanislovas Žilys

Italijos sostinėje Romoje, Popiežiškojoje lietuvių Šv. Kazimiero kolegijoje, iškilmingai paminėtos Lietuvos ir Kolegijos globėjo šv. Kazimiero iškilmės. Šv. Mišiose, kurioms vadovavo mons. Kazimieras Dobrovolskis, dalyvavo visa Kolegijos bendruomenė-vadovybė, kunigai studentai, Šventosios Šeimos seserys. Darniai skambėjo visų giedama įžangos giesmė: Šventasis Kazimierai, dvasios galiūne, išmelsk mums malonių didžių....


Jo uolumas bus šviesi gairė

A†A mons. prof. dr. Petras PUZARAS (1929-1952-2006)

Mons. prof. dr. Petras Puzaras

Vasario 28 dieną mirė monsinjoras, Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetų profesorius, habilituotas teologijos daktaras Petras Puzaras. Velionis gimė 1929 m. liepos 27 d. Jačionių kaime, Pabaisko parapijoje, Kauno arkivyskupijoje. 1936-1940 metais mokėsi Bakšionių pradžios mokykloje, 1940-1941 metais – Pabaisko pradžios mokykloje, 1942-1948 – Ukmergės gimnazijoje, 1948-1953-iaisiais – Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.


Naujasis Honkongo kardinolas teikia vilties visiems Kinijos katalikams

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Džozefas Dzenas Dzekiunas

Diplomatiniai santykiai turi normalizuoti bažnytinį gyvenimą

Tarp 15 naujų kardinolų, apie kurių skyrimą popiežius Benediktas XVI pranešė vasario 22 dienos bendrojoje audiencijoje, ypatingo dėmesio susilaukė aukščiausio bažnytinio titulo suteikimas Honkongo vyskupui Džozefui Dzenui Dzekiunui, kuris žinomas ne tik pastoraciniais darbais, bet taip pat ir yra drąsus žmonių politinių teisių bei Bažnyčios laisvės gynėjas Kinijoje. Iš esmės Honkongo, atraminės katalikų diecezijos Rytų Azijoje, ordinaro pakėlimas kardinolu nėra naujas – ankstesnis, jau miręs vyskupas Džonas Baptistas Vu taip pat turėjo šį titulą. Tačiau buvusios Didžiosios Britanijos kolonijos sugrąžinimas 1997 metais komunistų valdomai Kinijai šio regiono padėtį gerokai pakeitė (nors sutartimi Kinija įsipareigojo penkis dešimtmečius išlaikyti Honkongui „ypatingą“ statusą).


Atsinaujinkime kartu

Skaistė Jasevičiūtė

Vakaro „vinis“ –
linksmieji Biblijos skaitymai

Vasario 12 dieną Kaune vyko Atsinaujinimo diena, pavadinta: „Bendrystė ir bendruomenė – dovana ar iššūkis?“ VDU Didžioji salė buvo pilnutėlė įvairaus amžiaus žmonių, trokštančių pajusti vienijantį bendrumą.

„Gyvųjų akmenų“ bendruomenės prisistatymas ir įvadas

Anksti ryte prasidėjusioje pirmojoje adoracijoje „Gyvųjų akmenų“ bendruomenė ragino visus susirinkusiuosius šlovinti Dievą ir melstis kartu. Giedojo giesmes, šoko šokį, kuris sužavėjo publiką (lengvus žingsnelius kartojo visi), ir parodė vaidinimą apie Švč. Trejybės meilę žmonijai.


Skandalų karuselė sukasi

Petras KATINAS

Kai pernai vasarą vėl kilo dar vienas skandalas dėl nelegalių statybų Kuršių nerijoje, ilgokai besispyriojęs Premjeras vis dėlto sudarė komisiją tam reikalui ištirti. O spyriojosi todėl, kad prie šio dalyko pirštus buvo prikišusi (ir ne tik pirštus) jo partijos bičiulė Klaipėdos apskrities viršininkė Virginija Lukošienė. Visi apie tai puikiai žinojo, tiktai aukščiausioji valdžia, tas „didysis ketvertas“, kažkodėl pykstantis, kai pavadinamas politbiuru, dėjosi nežinąs ir nematąs, kas vyksta Lietuvos pajūryje. Dar daugiau, Vyriausybės vadovas net buvo numatęs paaukštinti pareigose bičiulę V.Lukošienę, suradęs jai vietą Briuselyje, ES struktūrose.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija