Atnaujintas 2006 kovo 10 d.
Nr.20
(1420)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Naujasis Honkongo kardinolas teikia vilties visiems Kinijos katalikams

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Džozefas Dzenas Dzekiunas

Diplomatiniai santykiai turi normalizuoti bažnytinį gyvenimą

Tarp 15 naujų kardinolų, apie kurių skyrimą popiežius Benediktas XVI pranešė vasario 22 dienos bendrojoje audiencijoje, ypatingo dėmesio susilaukė aukščiausio bažnytinio titulo suteikimas Honkongo vyskupui Džozefui Dzenui Dzekiunui, kuris žinomas ne tik pastoraciniais darbais, bet taip pat ir yra drąsus žmonių politinių teisių bei Bažnyčios laisvės gynėjas Kinijoje. Iš esmės Honkongo, atraminės katalikų diecezijos Rytų Azijoje, ordinaro pakėlimas kardinolu nėra naujas – ankstesnis, jau miręs vyskupas Džonas Baptistas Vu taip pat turėjo šį titulą. Tačiau buvusios Didžiosios Britanijos kolonijos sugrąžinimas 1997 metais komunistų valdomai Kinijai šio regiono padėtį gerokai pakeitė (nors sutartimi Kinija įsipareigojo penkis dešimtmečius išlaikyti Honkongui „ypatingą“ statusą).

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija