Atnaujintas 2006 kovo 10 d.
Nr.20
(1420)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Jo uolumas bus šviesi gairė

A†A mons. prof. dr. Petras PUZARAS (1929-1952-2006)

Mons. prof. dr. Petras Puzaras

Vasario 28 dieną mirė monsinjoras, Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetų profesorius, habilituotas teologijos daktaras Petras Puzaras. Velionis gimė 1929 m. liepos 27 d. Jačionių kaime, Pabaisko parapijoje, Kauno arkivyskupijoje. 1936-1940 metais mokėsi Bakšionių pradžios mokykloje, 1940-1941 metais – Pabaisko pradžios mokykloje, 1942-1948 – Ukmergės gimnazijoje, 1948-1953-iaisiais – Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.


Draugiškas, nuoširdus, nereiklus sau

A†A kun. Jordanas Leonas Šlėnys (1943-1975-2006)

Sausio 21 dieną po ilgos ligos mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas emeritas, pastaruoju metu kartu su savaisiais gyvenęs savo tėvų name Pavilnyje. Kun. J.L.Šlėnys gimė 1943 m. gegužės 12 d. tarnautojų šeimoje, Vilniaus arkivyskupijos Naujojo Daugėliškio miestelyje. Sulaukęs septynerių metų, pradėjo lankyti Vilniaus A.Vienuolio vidurinę mokyklą. 1959 metais įsidarbino sandėlininku-pardavėju ir perėjo mokytis į Vilniaus 8-ąją darbininkų jaunimo vidurinę mokyklą, kurią baigė 1962 metais. Dirbo laborantu Chemijos ir cheminės technologijos institute, šaltkalviu Vilniaus elektros skaitiklių gamykloje, galvaniniku „Sigmos“ susivienijime.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija