Atnaujintas 2006 kovo 10 d.
Nr.20
(1420)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Būkite šventi...

Šv. Mišias aukoja kun. Kęstutis
Dailydė, mons. Kazimieras
Dobrovolskis, prel. Stanislovas Žilys

Italijos sostinėje Romoje, Popiežiškojoje lietuvių Šv. Kazimiero kolegijoje, iškilmingai paminėtos Lietuvos ir Kolegijos globėjo šv. Kazimiero iškilmės. Šv. Mišiose, kurioms vadovavo mons. Kazimieras Dobrovolskis, dalyvavo visa Kolegijos bendruomenė-vadovybė, kunigai studentai, Šventosios Šeimos seserys. Darniai skambėjo visų giedama įžangos giesmė: Šventasis Kazimierai, dvasios galiūne, išmelsk mums malonių didžių....


Pasaulietinė ir religinė bendruomenė

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Šiomis dienomis regime krizę pasaulietinėje bendruomenėje, kuri yra pasidalijusi į dvi stovyklas. Vakarų pasaulio stovykla gina teisę į spaudos laisvę ir nueina į tokius klystkelius, kad prisidengus laisvės vardu leidžiama tyčiotis iš švenčiausių kitų žmonių įsitikinimų. Islamo pasaulis visa tai laiko moraliniu supuvimu ir priima kaip iššūkį. Fundamentalistai griebiasi kraštutinių priemonių, sukelia gaisrus, sprogdinimus ir artimiausiu metu nežada pasauliui nei taikos, nei ramaus kūrybinio darbo.


Konferencijoje – apie Lietuvos globėją šv. Kazimierą

Kovo 3 dieną Klaipėdos universiteto Senato salėje vyko respublikinė mokslinė konferencija, skirta Lietuvos globėjui šv. Kazimierui. Šią konferenciją surengė Lietuvių katalikų mokslų akademijos Klaipėdos skyrius bei Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Muzikologijos institutas. Konferencijoje buvo pateiktas platus šv. Kazimiero fenomeno tyrinėjimų spektras, įvairiais aspektais nušviečiantis šventojo dangiškąjį ir žemiškąjį gyvenimą, jo įvaizdį mene bei atspindžius mūsų kasdienybėje.


Atsinaujinkime kartu

Skaistė Jasevičiūtė

Vakaro „vinis“ –
linksmieji Biblijos skaitymai

Vasario 12 dieną Kaune vyko Atsinaujinimo diena, pavadinta: „Bendrystė ir bendruomenė – dovana ar iššūkis?“ VDU Didžioji salė buvo pilnutėlė įvairaus amžiaus žmonių, trokštančių pajusti vienijantį bendrumą.

„Gyvųjų akmenų“ bendruomenės prisistatymas ir įvadas

Anksti ryte prasidėjusioje pirmojoje adoracijoje „Gyvųjų akmenų“ bendruomenė ragino visus susirinkusiuosius šlovinti Dievą ir melstis kartu. Giedojo giesmes, šoko šokį, kuris sužavėjo publiką (lengvus žingsnelius kartojo visi), ir parodė vaidinimą apie Švč. Trejybės meilę žmonijai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija