Atnaujintas 2006 kovo 10 d.
Nr.20
(1420)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Diktatoriaus dukters odisėja

Petras KATINAS

Josifas Stalinas su dukra
Svetlana 1935 metais

Pasak Rusijos laikraščio „Novaja gazeta“ politikos apžvalgininkės Jevgenijos Krasnikovos, šiuo metu pasaulyje yra tiktai vienintelis gyvas žmogus, kuris jaučia kruviniausiam pasaulio diktatoriui Stalinui žmogiškus jausmus. Tai Stalino dukra Svetlana Alilujeva, kurios 80 metų jubiliejų prisiminė kai kurie Vakarų šalių laikraščiai. Na, o žmonės, kurie iki šiol meldžiasi šiam kruvinajam stabui, nieko nenori girdėti apie milijonus žmonių, nukankintų lageriuose, o apie viduramžiškus kankinimus Solovkuose ir Lubiankoje dedasi nieko negirdėję ir vadina tai Rusijos priešų prasimanymais. O pati S.Alilujeva ne kartą pareiškė, kad jos jausmai savo tėvui labai sudėtingi ir prieštaraujantys. Vienoje savo knygoje ji rašė: „Jis suteikė savo vardą visai kruvinajai savo vienvaldystės sistemai. Žinojo, ką daro, nes nebuvo nei pamišėlis, nei klystantis savo įsitikinimuose. Viską jis darė šaltakraujiškai apgalvojęs, tvirtino savo kruviną valdžią, nes labiausiai už viską pasaulyje bijojo tą valdžią prarasti. Visas jo gyvenimas buvo paskirtas savo varžovams ir priešininkams naikinti“.


Pikti dėdės iš Šiaurės…

Petras KATINAS

Gruzijos prezidentas Michailas Saakašvilis, Rusijos žiniasklaidoje kasdien keikiamas paskutiniais žodžiais, dar labiau užrūstino Kremlių. Kalbėdamas Gruzijos parlamente M.Saakašvilis pareiškė, kad Rusija bando aneksuoti Gruzijos teritorijos dalį. Prezidento žodžiais, konfliktai Abchazijoje ir Pietų Osetijoje visiškai nėra etninio pobūdžio, kaip tai stengiamasi pateikti, o tokie apibūdinimai kaip „Gruzijos-Abchazijos“ ar „Gruzijos-Pietų Osetijos“ vartojami propagandiniais tikslais, norint apmulkinti pasaulio viešąją nuomonę ir atskirus politikus. „Tai ne etniniai, o teritoriniai konfliktai siekiant užgrobti poimperialistinės erdvės teritorijas“, – pabrėžė M.Saakašvilis. Beje, kalbėdamas Gruzijos parlamente prezidentas, didžiąją dalį savo kalbos skyręs vis blogėjantiems santykiams su Rusija, nė karto nepaminėjo žodžių „Rusija“ ar „Maskva“. Vietoj jų jis kalbėjo apie „piktus dėdes iš Šiaurės“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija