Atnaujintas 2006 gegužės 12 d.
Nr.36
(1436)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kodėl baisu eiti prie klausyklos

Dažnai žmogus pajunta, kad laikas eiti prie klausyklos, susitaikyti su Dievu, atverti širdį, kartais sulaukti paguodžiančio, padrąsinančio žodžio. Nelengva ta pareiga ir kunigams: kiekvieną reikia išklausyti, suprasti, kartais net truputį pabarti, pamokyti, suteikti išrišimą. Teisę teikti šį sakramentą kunigai gauna per šventimus. Jie privalo raginti, drąsinti tikinčiuosius atlikti išpažintį.


Prie ko pasiliksime?

Žmonės labai myli buitį: skanų ir kaloringą kasdienį maistą, šiltus ir gražius namus, delikačią vietą visuomenėje. Ir, taip stipriai tos buities įsitvėrę, nieko geresnio nebemato. Štai, atšilus Lietuvoje laisvei ir smengant ekonomikai bei kultūrai, sukrypo mūsų buities vežėčios, nes pakibo virš daugelio nedarbo kardas. Vieni traukė į Europą – naują mūsų „tėvynę“ duonos kąsnio ieškodami, antri ėmėsi verslo, treti įsisuko į biznį (sovietine terminologija – spekuliaciją) arba ėmė tarpti iš valstybėje įteisintų vagysčių (prichvatizacijos ir kt.).

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija