Atnaujintas 2006 gegužės 12 d.
Nr.36
(1436)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Atsinaujinimo diena „Laukite Tėvo pažado“

Balandžio 23 dieną, Atvelykio sekmadienį, Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje salėje katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ surengė Atsinaujinimo dieną „Laukite Tėvo pažado“ (plg. Apd 1, 4), akinančią nepavargti tikėtis ir viltis per Sekmines išlietos atnaujinančios Dvasios jėgos. Iš visos Lietuvos suvažiavę renginio dalyviai drauge meldėsi, giedojo, klausėsi tėvo karmelito Marcelino Iragui Redino iš Ispanijos vedamų konferencijų.


Rengiasi Eucharistijos kongresui

Benjaminas ŽULYS

Lietuvos žemės ūkio universitete (LŽŪU) įvyko pasirengimo Vilkaviškio vyskupijos ketvirtajam Eucharistijos kongresui konferencija „Atraskime vienybę Eucharistijoje“. Kongresas įvyks šių metų birželio 9-11 dienomis Vilkaviškyje. Konferenciją LŽŪ universitete suorganizavo šios aukštosios mokyklos Dvasingumo ugdymo centras, Tabariškių parapijos bendruomenė.


Prasidėjo piligriminė kelionė „Kryžių kalnas – Golgota“

Gegužės 4–5 dienomis šiauliečius stebino neįprastas šurmulys. Ketvirtadienio vakaro į Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus Katedroje aukojamą šv. Mišių auką susirinko būrelis žmonių, apsirengusių tautiniais drabužiais. Į Ginkūnų mokyklą, kur svečiai apsinakvojo, šiauliečiai nešė lauknešėlius, linkėjo Dievo palaimos kelionėje. Prasidėjo ilgai planuota piligriminė kelionė į Šventąją žemę.


IV tarptautinė krikščioniškoji jaunųjų karininkų ir kariūnų konferencija

Gegužės 10–14 dienomis Vilniaus jėzuitų gimnazijos stovyklavietėje (Gobstų k., Vilniaus r.) vyksta IV tarptautinė krikščioniškoji jaunųjų karininkų ir kariūnų konferencija. Joje dalyvauja 66 delegatai iš dešimties valstybių – Didžiosios Britanijos, Čekijos, Estijos, JAV, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Slovėnijos, Vokietijos ir Lietuvos.


Parapijoje sulauksi paramos

Parapijos padėtį gerai atspindi jos dvasininkų rūpestis. Štai Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas kun. Vytenis Vaškelis čia dirba nuo 2001 metų. Per šį trumpą laikotarpį atlikta daug darbų: remontuotas bažnyčios pastato vidus, šarvojimo salės, sutvarkyta klebonija. Svarbiausia, kad yra sukurta parapijos bendruomenė. Parapijoje veikia vaikų ir suaugusiųjų chorai, kuriems vadovauja veiklios vadovės Laima Katilienė ir Raimonda Leskauskaitė.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija