Atnaujintas 2006 gegužės 12 d.
Nr.36
(1436)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pirmasis Benedikto XVI vizitas į Dievo Motinos šventovę

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI sveikina
maldininkus, susirinkusius
prie garsiosios Romos
Dievo Motinos šventovės

Rožinio džiaugsmingųjų slėpinių apmąstymas

Visiškai suprantama, kad popiežius Benediktas XVI, kuris savo pirmojoje enciklikoje „Deus Caritas est“ daug rašė apie Dievo Motiną, kaip „moterį, kuri myli“, pradėdamas jai Bažnyčios liturgijoje skirtą gegužės mėnesį aplankė Romos didžiausią Švč. Mergelės Marijos, Dieviškosios meilės Motinos, šventovę. Čia jis kvietė tikinčiuosius atsiverti Dievo meilei kovojant su šių dienų blogybėmis, ypač karais ir terorizmu. Šventasis Tėvas taip pat sakė, kad šiuo vizitu jis norėjo pratęsti tradiciją savo pirmtako Jono Pauliaus II, kuris prieš 27 metus, antraisiais savo pontifikato metais (1979 m. gegužės 1 d.), taip pat pirmą kartą lankėsi šioje Dieviškosios meilės šventovėje („Santuario del Divino Amore“).


Šveicarų gvardijos jubiliejus

Žygis pėsčiomis iš Šveicarijos
į Romą minint 500-ąsias Šveicarų
gvardijos korpuso Vatikane
įkūrimo metines

Šiemet sukanka 500-osios Šveicarų gvardijos korpuso Vatikane įkūrimo metinės. Pirmieji šiai sukakčiai skirti renginiai vyko jau sausio mėnesį, kuomet sukako lygiai 500 metų nuo pirmųjų šveicarų karių atvykimo į Romą, o pagrindiniai minėjimai vyko praėjusį penktadienį ir šeštadienį. Penktadienio pavakare Šv. Petro aikštėje užsibaigė žygis pėsčiomis iš Šveicarijos į Romą. Jame dalyvavo buvusių Šveicarų gvardijos karių asociacijos nariai. Šeštadienio rytą popiežius Benediktas XVI Šv. Petro bazilikoje aukojo Gvardijos jubiliejaus Mišias. Po Mišių privačioje audiencijoje Šventasis Tėvas priėmė šia proga į Romą atvykusį Šveicarijos Konfederacijos prezidentą Moritzą Leuenbergerį. Po pietų davė priesaiką 33 nauji gvardiečiai. Paprastai priesaika vykdavo Vatikano rūmų Šv. Damazo kieme, tačiau šiemetinė, jau penkišimtoji, naujų rekrūtų pamaina priesaiką davė Šv. Petro aikštėje.


Kardinolas R.Primatesta rūpinosi Argentinos žmonių gerove

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Raulis
Franciskas Primatesta

Popiežius Benediktas XVI savo užuojautos telegramoje išreiškė liūdesį dėl vieno žymiausių Argentinos Katalikų Bažnyčios ganytojų Kordobos arkivyskupo emerito 87 metų kardinolo Raulio Francisko Primatestos mirties. Kardinolą jau daugelį metų kankino sunkios širdies ir kraujo apytakos sistemos ligos. Jis mirė savo namuose gegužės 1-ąją ir po trijų dienų paskelbto oficialaus valstybinio gedulo buvo iškilmingai palaidotas Kordobos katedroje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija