Atnaujintas 2006 gegužės 12 d.
Nr.36
(1436)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Prasidėjo piligriminė kelionė „Kryžių kalnas – Golgota“

Gegužės 4–5 dienomis šiauliečius stebino neįprastas šurmulys. Ketvirtadienio vakaro į Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus Katedroje aukojamą šv. Mišių auką susirinko būrelis žmonių, apsirengusių tautiniais drabužiais. Į Ginkūnų mokyklą, kur svečiai apsinakvojo, šiauliečiai nešė lauknešėlius, linkėjo Dievo palaimos kelionėje. Prasidėjo ilgai planuota piligriminė kelionė į Šventąją žemę.

Gegužės 5 dieną piligrimai susirinko Kryžių kalne. Jau nuo šeštos valandos ryto jie ruošėsi žygiui, pynė vainikus apie 60 kg sveriančiam kryžiui, kurį nešis su savimi, meldėsi. Ši trisdešimt septynių įvairaus amžiaus žmonių grupė pasiryžo piligriminiam žygiui pėsčiomis iš Kryžių kalno į Golgotos kalną, esantį Jeruzalėje. Žygis truks iki spalio vidurio. Kelionę organizuoja laisvalaikio užimtumo centras „Mirja“. Išlydėti piligrimų į Kryžių kalną susirinko nemažas būrelis žmonių, taip pat Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Seimo narė Rima Baškienė, Šiaulių miesto meras Vytautas Juškus.

Vyskupas prisiminė, kaip patys piligrimai, kalbėdami apie ankstesnes keliones sakė, kad, kai būna sunku, ima šį kryžių, neša, prisiglaudžia prie jo ir taip atgauna jėgas. Atrodo, turėtų būti kitaip. Kryžius sunkus, be galo sunku jį nešti. „Iš tiesų prisiglaudus prie kryžiaus galima įveikti visas negandas ir sunkumus“, - sakė ganytojas. Žygio pradžią paskelbė daudyčių garsai. Piligrimai bučiavo žemę, kryžių ir išėjo lydimi sveikinimų, linkėjimų, ašarų.

Pirmasis sustojimas – Šiaulių Katedroje. Čia vėl piligrimus pasitiko Šiaulių ganytojas, padėjęs nešti kryžių iki altoriaus. Vyskupas 12 val. aukojo šv. Mišias už piligrimus, jų artimuosius, šeimas ir brangią tėvynę Lietuvą, kad prisikeltume naujam tiesos, meilės ir džiaugsmo gyvenimui. Pamokslą sakė piligrimų grupę į Šventąją Žemę lydintis jėzuitas kunigas Kazimieras Ambrasas. „Užsidėję ant pečių kryžių, Jėzaus kančios ženklą, kaip atsiteisimo už mūsų kaltes simbolį, trokštame partijų, šeimų, ypač mūsų širdžių vienybės, kad jos plaktų vienu taktu su Kristaus ir Švč. Mergelės Marijos širdimis. Trokštame vienybės, taikos tautoms. Dangaus palaimos Šventajam Tėvui, kardinolams, vyskupams. Mes nešamės su savimi visas jūsų godas, žaizdas, visas dejones ir visas patirtas neteisybes, žmonių kietaširdiškumo pėdsakus, šaltumą tikėjimui, nepagarbą, išniekinimus. Maldausime, kad mūsų vaikai nesibičiuliautų su nedorybėmis. Prašome lydėti malda, geru žodžiu“, - sakė kun. K.Ambrasas.

Po šv. Mišių ganytojas palaimino kiekvieną piligrimą. Pilna Katedra žmonių išlydėjo į tolimesnę kelionę. Piligrimai su kryžiumi jau praėjo Aukštelkę, Padubysį, Kiaunorius, Tytuvėnus, Šiluvą (čia šv.Mišias aukojo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius), Žaiginį, Betygalą, Paliepius, Pajieslį, Pilsupius, Josvainius, Kėdainius, Šėtą. Šiandien jie iš Šėtos eina į Bukonis, Veprius.

Inesė Ratnikaitė

Tolesnis kelionės maršrutas:

Gegužės 13 diena: Vepriai (šv. Mišios 8 val.) – Gelvonai (šv. Mišios 19 val.). Gegužės 14 diena: Gelvonai (7 val.) – Čiobiškis (šv. Mišios 12 val.) – Musninkai (šv. Mišios 19 val.). Gegužės 15 diena: Musninkai (8 val.) – Kernavė (šv. Mišios 10 val.) – Maišiagala (šv. Mišios 19 val.). Gegužės 16 diena: Maišiagala (šv. Mišios 8 val.) – Sudervė (13 val.) – Vilnius (Kalvarijų kryžiaus kelias 20-24 val.). Gegužės 17 diena: Vilnius (Sopulingosios Motinos koplyčia, šv. Mišios 9 val.) – Bernardinų bažnyčia (13 val.) – Aušros Vartai (šv. Mišios 17 val.). Gegužės 18 diena: Vilnius (Aušros Vartai, šv. Mišios 7 val.) – Parudaminys (šv. Mišios 14 val.) – Jašiūnai (20 val.). Gegužės 19 diena: Jašiūnai (šv. Mišios 8 val.) – Šalčininkėliai (šv. Mišios 13 val.) – Šalčininkai (šv. Mišios 18 val.).

Galinčius kviečiame prisijungti.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija