Atnaujintas 2006 birželio 16 d.
Nr.46
(1446)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Eucharistinė diena

Kalvarijų jubiliejus

Kodėl Bažnyčia anuliuoja kai kurias santuokas?

Santuoka ar gyvenimas susidėjus?

Eucharistinė diena

Pakruojo katalikės kartu dirba jau 10 metų

Pavasariškai veržlus Vilkaviškio vyskupijos IV Eucharistinis kongresas

Irena Petraitienė

Maldininkai sekmadienį Vilkaviškyje
užtvindė J.Basanavičiaus aikštę

Šiemet Vilkaviškio vyskupija drauge su kitomis penkiomis Lietuvos vyskupijomis švenčia savo gyvavimo 80-metį. Apvainikuojant šią sukaktį, birželio 9-11 dienomis Vilkaviškyje įvyko vyskupijos IV Eucharistinis kongresas „Aš esu gyvybės duona“. Pasak Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos, rengiant istorinį minėjimą, norėta kartu parodyti savo dvasinį gyvybingumą, drauge išgyvenant tikėjimo džiaugsmą. Prasminga ir tai, kad šis IV Eucharistinis kongresas, vykęs vyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Antano Paduviečio šventės išvakarėse ir sulaukęs popiežiaus Benedikto VI apaštalinio palaiminimo, baigėsi pasiaukojimo Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai malda.


Altoriaus garbė – tikro šventumo patvirtinimas

Mindaugas BUIKA

Palaimintasis kunigas
Eustachijus van Lishutas, sscc

Tikėjimas pasirinkto kelio teisingumu

Simboliška ir prasminga, kad, popiežiui Benediktui XVI nuolat skatinant vienuolijų misijinę veiklą ir patikimą Evangelijos liudijimą, nauju Bažnyčios palaimintuoju paskelbtas žymus Brazilijos misionierius, olandų kilmės kunigas Eustachijus van Lishutas (1890-1943), priklausęs Jėzaus ir Marijos Šventųjų Širdžių (Sacrorum Cordium, sscc) bendruomenei. Jis pasižymėjo ypatingu apaštališkojo gyvenimo asketiškumu, nepaliaujamai skleidė Evangeliją, Dievo palaiminimus ir gailestingumą, pavyzdingai celebravo Eucharistiją. Kun. E.Lishuto beatifikacijos apeigoms birželio 15 dieną, per Devintinių iškilmes, Belu Orizontės bazilikoje, Brazilijoje, vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Žozė Saraiva Martinšas.


Sekminių šventę lydėjo vyskupo palaiminimas ir gausus lietus

Lietus nesutrukdė iškilmingai
pašventinti Varėnos dekano
ir klebono kun. Valentino Virvičiaus
(kairėje) rūpesčiu bažnyčios
šventoriuje iškilusį paminklinį
kryžių popiežiui Jonui Pauliui II.
Dešinėje – vyskupas Juozas Tunaitis
Rūtos Averkienės nuotrauka

VARĖNA. Sekminių dieną beržais apkaišyta nedidukė medinė Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia sunkiai talpino tikinčiuosius. Tądien Varėnoje buvo švenčiamos keturios iškilmės: Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Juozas Tunaitis Sutvirtinimo sakramentą suteikė 150 Varėnos parapijos tikinčiųjų, buvo švenčiama viena didžiausių katalikų švenčių – Šventosios Dvasios atsiuntimo – Sekminių šventė, Tėvo diena, Varėnos klebono dekano kun. Valentino Virvičiaus penkioliktosios kunigystės metinės.


Naujasis vikaras

Sekminių procesijoje – naujasis vikaras
kun. Darius Auglys ir
klebonas kun. Sigitas Bitkauskas

JONAVA. Birželio 4 dieną Sumą Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje pirmą kartą aukojo į parapiją atvykęs naujas vikaras kun. Darius Auglys. Savo pirmajame pamoksle jis kalbėjo:

„Nuostabi yra Sekminių šventė, ji pasakoja mums apie vieną giliausių Dievybės paslapčių, taip tolimą mūsų regimajam pasauliui. Ši paslaptis dvelkia tam tikra šviesa tikinčiojo širdžiai. Tai trečiasis Švenčiausios Trejybės asmuo – Šventoji Dvasia, Sūnaus atsiųsta nuo Tėvo.


Vėl pilkas dangus

Petras KATINAS

Prezidento atstovė spaudai, dar oficialiai nepasibaigus deryboms tarp Tėvynės sąjungos ir vadinamųjų Socialdemokratų partijos, Rūta Grumadaitė, perteikdama Prezidento žodžius, pareiškė, jog derybų baigtis – „tai išbandymas abiem partijoms – egzaminas ne tik Prezidento, bet ir tautos akivaizdoje“. Nežinia, ar pati atstovė spaudai ir jos viršininkas iš tiesų galvojo tai, ką sako.


Trėmimus minint

Kun. Algirdas Paliokas, SJ

Vasara, birželis. Džiaugsmingoje gyvybės spalvoje maudosi visa gamta. Birželį Bažnyčia švenčia Kristaus Kūno ir Kraujo šventę. Birželį Lietuva mini tautos naikinimo trėmimais pradžią. O gal kartais tai dvi šventės? Pabandykime tai sugretinti.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija