Atnaujintas 2006 spalio 25 d.
Nr.80
(1480)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Eilėmis įamžinantis savo tėviškę

Bronius VERTELKA

Ignalinos rajono literatų
klubo „Lelija“ atstovės
sveikina poetą Vladą Vaitkevičių

Rusų lyrikas Sergejus Jeseninas sakė: nėra poeto be tėviškės. Literatūrinė popietė „Bandau su tėviške pasikalbėti“, vykusi Kazitiškyje, buvo to įrodymas. Norinčiųjų susitikti, pabendrauti su savo kraštiečiu poetu Vladu Vaitkevičiumi buvo pakankamai daug. Jo kūryba dažnai būna susijusi su gimtine.


Miško prieglobstyje

Bronius VERTELKA

Valius Baublys kolekcionuoja akmenis
Autoriaus nuotrauka

Valius Baublys nesigaili prieš penkiolika metų pirkęs sodybą miško prieglobstyje. Savaip perstatė prie žemės lenktą gyvenamąjį namą – išėjo pusė klėties. Vienkiemis tarp ūksmingų medžių dabar nestokoja svečių.

Sodybos šeimininkas turi įvairiausių akmenų kolekciją. Kai kuriuos jų savo lengvuoju automobiliu vežė, teko ir samdyti traktorių. Taip besitampydamas radikulitą įsigijo. Valius didžiuojasi didžiulu akmeniu –konglomeratu, kurį aptiko netoli Keravos. Tokio nepamatysi net Mosėdyje. Kažkuriame krašte tekėjusi karšta lava ant savęs sulipdė daugybę akmenėlių. Vienkiemyje yra akmuo, į kurį tarsi būtų įspausta vaikiška pėda.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija