Atnaujintas 2007 rugpjūčio 3 d.
Nr.59
(1556)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Eucharistijos šventė

Vilijampolė. Šv. Juozapo bažnyčioje dvi dienas, šeštadienį ir sekmadienį, buvo švenčiama Eucharistijos šventė. Ji skirta Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui pasitikti. Pirmose šv. Mišiose, kurias aukojo parapijos klebonas kun. Jonas Bujokas, susirinko daug vietinių ir aplinkinių parapijų žmonių, atvyko ir iš tolimesnių vietovių, nes Vilijampolėje gyvena jų giminės, kiti artimi žmonės. Pamoksle kun. J.Bujokas pabrėžė Eucharistijos reikšmę bei dvasinę svarbą kiekvieno mūsų gyvenime. Kristus gyvena Eucharistijoje, Jis yra tarp mūsų, rengia sielas susitikimui su Dievu, gydo mūsų sielų žaizdas.

Iki vakarinių šv. Mišių parapijos jaunimas, kuriam vadovauja s. Donata, taip pat Jubiliejaus pasiruošimo grupė adoravo Švč. Sakramentą. Šios mergaitės, nuoširdžios pagalbininkės, drauge pačios siekia dvasinio tobulėjimo, maldoje ir giesmėje telkiasi į Viešpatį. Jos dalyvauja šv. Mišių aukoje, ne kartą vyko į Šiluvą, drauge švenčia šv. Velykas, šv. Kalėdas, kitas katalikiškas šventes, vyksta įdomūs, prasmingi pokalbiai apie gyvenimo prasmę, žmogaus vietą jame. Ir tą Eucharistijos šventės sekmadienį mergaitės dalyvavo šv. Mišių aukoje, eucharistinėje procesijoje.

Kitas šv. Mišias aukojo Šv. Jono kongregacijos tėvas Pranciškus iš Vilniaus. Jo pamokslo mintis – Dievo meilė, jos pergalė prieš blogį. T. Pranciškus pateikė pavyzdį iš šv. Pauliaus gyvenimo. Šis šventasis, pasauliečio akimis, tikras doros, dvasingumo įsikūnijimas, yra sakęs, kad nenorįs daryti bloga, tačiau, deja, darąs, nepajėgiąs, kiek norėtų, daryti gera, kurio trokštąs. Tad ką kalbėti apie mus, paprastus nuodėminguosius, kurių gyvenimo kelyje pasitaiko įvairiausių gundymų, sakė svečias vienuolis. Mes nenorime blogio, bet jį darome... Tik mus gelbsti vien Dievo meilė, Jo gailestingumas, tik priimkime visa tai.

Sekmadienio Sumos šv. Mišias aukojo vyskupas Jonas Ivanauskas, jam asistavo ir eucharistinėje procesijoje dalyvavo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, klebonas kun. J.Bujokas, vikaras kun. Darius Auglys, joanitas t. Pranciškus.

Vysk. J.Ivanauskas susirinkusiesiems kalbėjo apie Kristaus auką dėl žmonių laimės. Sodomos nuotaikos tarsi ir dabar lydi mūsų gyvenimus – visuomenėje vyrauja savanaudiškumas, pyktis, smurtas, apgavystės, korupcija, kitos blogybės. Gavęs iš Dievo laisvę, žmogus ją dažnai naudoja blogiui. Tačiau ir tada virš visų gyvenimo reiškinių yra Dievo ranka, Jo žodis yra paskutinis ir lemiamas. O Dievas – tai meilė. Žmogui labai reikia Dievo. Kristus nugalėjo blogį savo kančia ir dabar nori, kad žmogus būtų Dievo sąjungininkas, artimas Kristui savo meile.

Vysk J.Ivanauskas priminė labai svarbią krikščionišką pareigą – sekmadienio šventimą. Kai kuriose krikščioniškose šalyse sekmadienius bažnyčiose švenčia 40 – 50 proc. pakrikštytųjų, o Lenkijoje – net apie 80 proc. Lietuvoje sekmadieniais bažnyčias lanko vos apie 7 – 10 proc. katalikų. „Nei darbu ar kitu užimtumu, blogu oru, panašiais dalykais to niekaip nepateisinsi, – sakė ganytojas. – Vienintelė tokio abejingumo sekmadienio šventimui priežastis – tikėjimo stoka“.

Abi šventės dienas bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija.

Benjaminas ŽULYS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija