Atnaujintas 2007 rugpjūčio 3 d.
Nr.59
(1556)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vasaros kursai ir katalikiškoji etninė kultūra

Inesė RATNIKAITĖ

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis
aptaria monografiją. Dešinėje –
Šiaulių Šv. Cecilijos krikščioniškos
muzikos ansamblis, kairėje –
prof. Alfonsas Motuzas,
prof. Romualdas Apanavičius
ir Kelmės krašto Žalpių giesmininkai

Tautos kultūra formuojasi šimtmečius ir, kisdama pagal laikų tėkmę, remiasi į savo šaknis – stiprybės, savitumo, artumo pamatus. Dažnai girdime ir patys kalbame apie lietuvių liaudies papročių, tautosakos, folkloro saugojimą ir puoselėjimą. Retai, bet prabylama ir apie katalikišką etninę kultūrą. Ji savą vietą turi kasmet Kelmėje vykstančių tradicinių žemaičių etnomuzikavimo ir liaudies amatų vasaros kursuose.


„...Vardan tos Lietuvos...“

Bronislava TAMULYNIENĖ

Vyresnieji Šv. Angelų Sargų bažnyčioje

Kai karšta liepos saulė virš miesto dosniai žarstė savo spindulius, Alytaus apskrities valstybiniuose vaikų globos namuose vyko prasminga trijų įstaigų draugystės šventė, kurią inicijavo VšĮ „Dienos namai“ (direktorė Kristina Bondareva) pagal kultūros projektą „Dorybių mokyklėlė – vaikams ir suaugusiems“. Į svečius atvyko Valkininkų globos namų „Spengla“ (direktorius Saulius Zubkauskas) ugdytiniai. Šventėje dalyvavo Alytaus apskrities viršininko administracijos Socialinių reikalų, švietimo ir kultūros departamento vyresnioji specialistė Diana Simanynienė.


Ganytojo keliu

Vyskupas Antanas Vaičius
Ričardo Šaknio nuotrauka

Šiomis dienomis Telšiuose, visoje Telšių vyskupijoje tarp tikinčiųjų vyrauja pakilios nuotaikos – sukako 25-eri metai, kai Kauno Arkikatedroje Bazilikoje vyskupu buvo konsekruotas Antanas Vaičius. Kitaip nepasakysi – iškili asmenybė, uolus Kristaus vynuogyno darbininkas, Dievo meilės skleidėjas, nuoširdus tikinčiųjų ganytojas ir guodėjas. Būdamas ganytoju, vyskupas regi, jaučia žmonių nuotaikas, rūpesčius, nerimus, skausmus, ne vienam padėjo ir padeda nubraukti sielvarto ašarą, drauge pasidžiaugia, jei kam nors nutinka gera, džiaugsminga, pasiseka gyvenime. Tik, gaila, silpnėjanti sveikata jau daug ką stabdo ir neleidžia visavertiškai dalintis džiaugsmu. Bet vyskupystės 25-mečio jubiliejaus iškilmėse, įvyksiančiose rugpjūčio 6-ąją 12 val. Telšių Katedroje, kartu su jį mylinčias žmonėmis mielai susitiks.


Kristaus Atsimainymo šviesoje

Pasaulio Gelbėtojo Taboro kalne atsimainymas (šią šventę švęsime rugpjūčio 6 d.) parodė, kad Jis - ne tik žmogus, bet ir Dievas. Maldos metu Viešpaties Jėzaus netikėtas pasikeitimas - veido saule švytėjimas ir Jo drabužių akinantis baltumas bylojo apie Jo žemiškąjį gyvenimą tikrai vainikuosiančią nesibaigiančią šlovę danguje, nes Jis bus be galo didžiai Dievo Tėvo išaukštintas (plg. Ef 1, 20 – 21).

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija