Atnaujintas 2007 rugpjūčio 3 d.
Nr.59
(1556)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

„...Vardan tos Lietuvos...“

Bronislava TAMULYNIENĖ

Vyresnieji Šv. Angelų Sargų bažnyčioje

Pristatomas gėrio ir blogio pasaulis

Kai karšta liepos saulė virš miesto dosniai žarstė savo spindulius, Alytaus apskrities valstybiniuose vaikų globos namuose vyko prasminga trijų įstaigų draugystės šventė, kurią inicijavo VšĮ „Dienos namai“ (direktorė Kristina Bondareva) pagal kultūros projektą „Dorybių mokyklėlė – vaikams ir suaugusiems“. Į svečius atvyko Valkininkų globos namų „Spengla“ (direktorius Saulius Zubkauskas) ugdytiniai. Šventėje dalyvavo Alytaus apskrities viršininko administracijos Socialinių reikalų, švietimo ir kultūros departamento vyresnioji specialistė Diana Simanynienė.

Spengliškiai, pasigrožėję gražiai tvarkoma įstaigos aplinka bei gėlynais, vestibiulyje originaliai išdėstytais keramikos parodėlės eksponatais, džiaugsmingai šurmuliuodami sugužėjo į salę. Šventės šeimininkai – direktorius Romutis Žebuolis ir pavaduotoja ugdymui Jūratė Žvaliauskienė, pasveikinę susirinkusiuosius, šventės dalyviams linkėjo šilto bendravimo, aptarė užsiėmimų tvarką.

Alytaus dekanas ir Šv. Angelų Sargų parapijos klebonas kun. Arūnas Užupis, pasidžiaugęs būriu ugdytinių, linkėjo visiems Dievo palaimos skleidžiant gėrį, per kurį realizuojama mūsų gyvenimo prasmė: „Tegul Dievo pasiųstas Angelas Sargas paguos jus nuliūdusius, prilaikys slystančius, neš ant sparnų kylančius“.

„Dienos namų“ direktorė K.Bondareva, pasveikinusi dalyvius, supažindino su projekto tikslais ir uždaviniais, pristatė atskirų grupių užsiėmimų vadovas. „Spenglos“ pedagogė Maja Kurtinaitienė dėkojo šventės organizatoriams už puikią progą susibičiuliauti.

Pusdienį vyko įdomus darbas grupėse. Mažiesiems vadovavo „Dienos namų“ pedagogė Marija Krajauskienė. Vyko pokalbis „Ką galiu vadinti draugu?“, saviraiškos konkursas, įvairūs žaidimai, pradinukai susitelkę įdėmiai klausėsi Evangelijos vaizdelio apie gailestingąjį samarietį.

Vyresniųjų grupės kartu su Kauno kunigų seminarijos penkto kurso klieriku, žurnalo „Žingsniai ir stabtelėjimai“ redaktoriumi Aurimu Stiklakiu vyko į Šv. Angelų Sargų parapijos salę, kur šis nuteikė jaunimą giliems pamąstymams. Peržiūrėję filmuotą medžiagą apie du prieštaringus pasaulius, ugdytiniai gavo užduotį šia tema sukurti skirtingus koliažus. Vaikinai lipdė pasaulį, kuriame gyventi nenorėtų, – aklą grožiui, kurčią aimanai, abejingą lakiai minčiai. Čia dominavo buteliai svaigalų, cigaretės, smurto scenos. Mergaičių grupės užduotis – šviesusis pasaulis. Jų paveiksluose – motinos meilė, draugystė, daug šypsenų.

„Taigi žmogus turi nuostabų sugebėjimą tobulinti save, siekti gėrio, jį kurti. Čia ir glūdi dorybės esmė. O meilė verčia žmogų imtis sunkumų ir net mūsų galimybes pranokstančių darbų“, – jaunimo kūrybą apibendrino klierikas A.Stiklakis. Baigę užsiėmimus, vyresnieji dar aplankė Šv. Angelų Sargų parapijos maldos namus, klierikas supažindino su jų istorija, meno kūriniais, analizavo altoriaus reikšmę ir prasmę bažnyčioje.

Abiejų globos namų ugdytinių meninė programa rimtiems pamąstymams nuteikė ir suaugusius žiūrovus. Maža mergytė nuoširdžiai dainavo apie motinos meilę. Paširdžius stingdė ledo vėsa žinant, kad daugelis šių vaikų motinų plasnoja plaštakėmis, kukuoja gegutėmis. Savo troškimus daina išdainavo septyniolikmetis ugdytinis alytiškis Vytautas Meškelevičius: „Noriu saulę pasiekti, noriu vėją pavyti...“, o Mindaugo Gimbickio, koncertavusio ir sostinėje, dainą salė palydėjo audringais plojimais. „Ar tik Mindaugėlis nebus publikos numylėtinio dainininko Radžio brolis?“ – kažkas tarsteli salėje.

Po įdomių kūrybinių užsiėmimų šventės dalyviai sėdo prie gausiai nukrauto, spalvingais, puošniais tortais paįvairinto pietų stalo, dalijosi išgyvenimais, potyriais, kurių suteikė dalyvavimas draugystės šventėje.

„Dienos namų“ direktorė K.Bondareva, šventės dalyviams įteikusi vertingų suvenyrų, nuoširdžiai padėkojo Alytaus vaikų globos namų direktoriui R.Žebuoliui, direktoriaus pavaduotojoms J.Žvaliauskienei, Anelei Adamavičienei, muzikos vyr. mokytojai Irinai Levendauskienei, kurie šventei suteikė šilumos ir darnų skambesį, „Spengtos“ pedagogei M.Kurtinaitienei, palaikiusiai ir skatinusiai savo ugdytinius aktyviai pasireikšti užsiėmimuose, savo įstaigos ir parapijos bendradarbiams – M.Krajauskienei ir Anelei Urbanskienei, aktyviajam klierikui Aurimui už pagalbą šventėje. Už projekto finansinę paramą dėkojo Alytaus apskrities viršininko administracijai, klebonui kun. A.Užupiui, verslo įmonėms „Bonvaldos servisas“ ir „Pretendentas“.

Alytaus globos namų direktorius R.Žebuolis, pasidžiaugęs „Dienos namų“ iniciatyva padaryti dviejų švietimo įstaigų bendruomenes artimesnes viena kitai, ugdyti jaunimą visavertiškam gyvenimui, šventės organizatorius pamalonino atminimo dovanėlėmis ir gėlėmis, moksleiviams linkėjo dorai nusiteikus siekti vidinio tobulėjimo, kilniau elgtis, nuolat prisiminti mūsų krašto krikščioniškas tradicijas.

Paskutinis šventės akordas – draugystės diskoteka – dar tvirčiau sujungė šeimininkų ir svečių širdis.

Alytus

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija