Atnaujintas 2007 rugsėjo 12 d.
Nr.68
(1565)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Nuo Salduvės iki Klyvlendo

Marija MACIJAUSKIENĖ

Poeto įrašas: „Mano poezijos
sugrįžimo tėviškėn proga –
Mielai Marijai atminimui
1939 m. studento nuotrauka“
Ričardo ŠAKNIO kopija

Kai duotas Visagalio ženklas ateiti į Žemę naujai gyvybei, nei tėvai, nei krikštatėviai ar pasakų laumės nežino to jauno Žemės keleivio skirties. O kraitį kelionei jis jau gavo ateidamas; tik svarbu jį suvokti ir išsaugoti, su kiekviena diena vis atidžiau ieškant patvaresnio grunto, siekiant skirtojo tikslo. Šios mintys atėjo prisiminus išeivijoj, Klyvlende, gyvenusį ir mirusį poetą Balį Auginą. Dar vienas kitas prieškario šiaulietis ar Kauno gyventojas gali prisiminti aukštą, liekną, didelėm akim nenustygstantį jauną žmogų. O gal kas prisimena jį ir kaip Kauno radiofono diktorių, jo balsą?.. Tiesa, rugpjūčio 17 dieną jam būtų sukakę 90 metų. Balys Auginas (Lietuvoje Augustinavičius) kaip ir gyveno, taip ir mirė Klyvlende 2001 m. gruodžio 10 d.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija