Atnaujintas 2007 rugsėjo 14 d.
Nr.69
(1566)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Lietuvoje lankėsi Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis

Kauno miesto meras Andrius
Kupčinskas, apaštalinis nuncijus
arkivyskupas Peteris Stephanas
Zurbriggenas ir Vatikano sekretorius
santykiams su valstybėmis
arkivyskupas Dominique Mamberti
prie buvusios nunciatūros pastato Kaune

Garbingi svečiai apžiūri
Kauno Arkikatedrą Baziliką

Rugsėjo 9-13 dienomis Lietuvoje su oficialiu vizitu lankėsi arkivyskupas Dominique Mamberti, Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis (Šventojo Sosto „užsienio reikalų ministras“).

Rugsėjo 9 dienos vakare arkiv. D.Mamberti aukojo šv. Mišias Vilniaus Arkikatedroje. Rugsėjo 11-ąją jis susitiko su prezidentu Valdu Adamkumi, dalyvavo konferencijoje „Valstybė ir tradicinės religijos: sutarčių istorija, reikšmė, perspektyvos”. Konferencija buvo skirta Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto pirmosios sutarties – konkordato 80-mečiui paminėti.

Apskritojo stalo renginyje buvo kalbama apie valstybės ir tradicinių religinių bendruomenių santykius, bendradarbiavimo galimybes ir perspektyvas. Konferencijoje kalbėjo prezidentas V.Adamkus, Šventojo Sosto atstovas arkiv. D.Mamberti, Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis ir kt.

Diskusijos dalyviai nagrinėjo, kuo grindžiamos ir kaip veikia sutartys tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto, aptarė Lietuvos valstybės sutarčių su kitomis tradicinėmis religinėmis bendruomenėmis galimybes, valstybės ir religinių bendruomenių bendradarbiavimo problemas ir galimus jų sprendimo būdus. Tą pačią dieną arkiv. D.Mamberti susitiko su Seimo pirmininku Viktoru Muntianu, premjeru Gediminu Kirkilu ir Lietuvos užsienio reikalų ministru Petru Vaitiekūnu.

Rugsėjo 12 dieną arkiv. D.Mamberti Kaune atidengė atminimo lentą prie 1928-1939 metais buvusio Apaštalinės nunciatūros pastato (Donelaičio g. 74), kartu dalyvaujant apaštaliniam nuncijui arkivyskupui Peteriui Stephanui Zurbriggenui, ambasadoriui prie Šventojo Sosto Algirdui Saudargui, Kauno arkivyskupui metropolitui bei Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkui Sigitui Tamkevičiui. Po to garbūs svečiai padėjo vainiką prie buvusio laikinojo Šventojo Sosto patikėtinio Lietuvoje prelato Luigi Faidutti kapo Kauno Arkikatedros Bazilikos kriptoje. Netrukus po to Šventojo Sosto atstovas dalyvavo Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje vykusioje konferencijoje „Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartys: istorija, dabartis, pal. arkiv. Jurgio Matulaičio įnašas“ (antroji konferencijos dalis, pirmoji dalis vyko rugsėjo 11-ąją Vilniuje), skirtoje paminėti konkordato 80-metį. Arkivyskupas D.Mamberti konferencijoje skaitė pranešimą „Šventojo Sosto santykiai su valstybėmis“. Taip pat pranešimus skaitė: kun. prof. Jean-Paul Durand, OP, („Diplomatiniai susitarimai su Šventuoju Sostu Europoje“), dr. Irena Vaišvilaitė („1927 m. konkordato visuomeninis kontekstas“), kan. prof. Kęstutis Žemaitis („Konkordatas ir Katalikiškoji akcija“), dr. Arūnas Streikus („Pamiršta istorinė studija: Lietuvos diplomato S.A.Bačkio disertacija „Lietuvos ir Šventojo Sosto konkordatas“) ir kt.

Konferenciją rengė LR Prezidento kanceliarija, LR užsienio reikalų ministerija, LR ambasada prie Šventojo Sosto, Šventojo Sosto nunciatūra Lietuvoje, Lietuvos Vyskupų Konferencija, Lietuvių katalikų mokslo akademija, VDU Katalikų teologijos fakultetas.

Vizito Lietuvoje metu arkiv. D.Mamberti pirmadienį aplankė Šiluvos didžiuosius Šilinių atlaidus, vadovavo švenčiamų pagrindinių šv. Mišių liturgijai, kuomet buvo meldžiamasi už policijos darbuotojus ir jų šeimas. Garbingasis svečias pasakė homiliją ir perdavė popiežiaus Benedikto XVI sveikinimą ir palaiminimą.

Arkiv. D.Mamberti taip pat aplankė Kryžių kalną, Vilniaus Aušros Vartus. Arkivyskupą lydėjo mons. Antoine Camilleri ir mons. Francesco Cavina, Vatikano valstybės sekretoriato atstovai.

Vakar, ketvirtadienį, Apaštalinėje Nunciatūroje Vatikano sekretoriaus santykiams su valstybėmis arkiv. D.Mamberti garbei įvyko priėmimas. Jame dalyvavo Lietuvos vyskupai, Seimo ir Vyriausybės nariai, seminarijų rektoriai, vienuolijų vadovai, katalikiškos žiniasklaidos atstovai ir kiti Lietuvos Katalikų Bažnyčios bei visuomenės ir politikos veikėjai.

Arkiv. D.Mamberti gimė 1952 m. kovo 7 d. Marakeše, Maroke. 1981 metais jis buvo paskirtas Ajaccio (Prancūzija) parapijos kunigu. Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje dirba nuo 1986 metų. Dirbo nunciatūrose Alžyre, Čilėje, Jungtinėse Tautose Niujorke, Libane, taip pat Vatikano valstybės sekretoriato santykių su valstybėmis skyriuje, tai yra Šventojo Sosto „užsienio reikalų ministerijoje“. 2002 metais buvo paskirtas nuncijumi Sudane ir apaštališkuoju delegatu Somalyje. Iškart po pastarojo paskyrimo buvo konsekruotas vyskupu. 2004 metais paskirtas apaštaliniu nuncijumi Eritrėjai. Popiežius Benediktas XVI 2006 m. rugsėjo 15 d. paskyrė jį Vatikano sekretoriumi santykiams su valstybėmis palaikyti (Šventojo Sosto „užsienio reikalų ministru“).

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija