Atnaujintas 2007 rugsėjo 14 d.
Nr.69
(1566)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Lietuvoje lankėsi Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis

Garbingi svečiai apžiūri
Kauno Arkikatedrą Baziliką

Rugsėjo 9-13 dienomis Lietuvoje su oficialiu vizitu lankėsi arkivyskupas Dominique Mamberti, Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis (Šventojo Sosto „užsienio reikalų ministras“).

Rugsėjo 9 dienos vakare arkiv. D.Mamberti aukojo šv. Mišias Vilniaus Arkikatedroje. Rugsėjo 11-ąją jis susitiko su prezidentu Valdu Adamkumi, dalyvavo konferencijoje „Valstybė ir tradicinės religijos: sutarčių istorija, reikšmė, perspektyvos”. Konferencija buvo skirta Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto pirmosios sutarties – konkordato 80-mečiui paminėti.


Palaimintasis Jurgis Matulaitis: gyvenimo kryptis – pareiga

Viktorija PLEČKAITYTĖ,MVS

Naujai sudarytos bažnytinės
provincijos vyskupai su apaštališkuoju
vizitatoriumi 1926 metais (iš kairės):
Kazimieras Paltarokas, Antanas
Karosas, Juozapas Skvireckas,
arkiv. Jurgis Matulaitis, Pranciškus
Karevičius, Justinas Staugaitis,
Juozapas Kukta, Mečislovas Reinys

 

Rugsėjo 17 dieną sukanka 80 metų nuo Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos konkordato pasirašymo. Tuomet, 1927-aisiais, šis aktas vainikavo daugiau nei metus trukusį oficialių diplomatinių santykių tarp jaunutės Lietuvos Respublikos ir Vatikano užmezgimo ir sutvarkymo procesą. Jau tada šio laimėjimo svarba buvo akivaizdi: pirmuoju šio proceso žingsniu – savarankiškos bažnytinės provincijos sudarymu, naujai sutvarkant buvusių vyskupijų ribas ir įkuriant naujas vyskupijas – buvo užtikrinta Bažnyčios Lietuvoje nepriklausomybė nuo svetimų metropolijų. O tai savo ruožtu atvėrė galimybę svarstyti ir spręsti vietos pastoracines aktualijas: katechetų rengimą ir katechezę mokyklose ir parapijose, nuolatinį kunigų ugdymą ir kitas.


Filmas apie savanorius platinamas neteisėtai

Prieš keletą dienų visai atsitiktinai sužinojau, jog Vilniuje platinamas dokumentinis filmas „Visa tiesa apie savanorių „maištą“. DVD diskelis su įrašytu maždaug valandos trukmės dokumentiniu filmu šių metų rugsėjo 10-ąją buvo dalijamas net iš atostogų grįžusiems Seimo nariams. Beje, ne dykai. Parlamentarams jį siūlyta įsigyti už 20 litų. Apie tai mane informavo vienas buvęs konservatorių partijos narys. Šioje istorijoje neįžvelgčiau nieko blogo, jei ne viena aplinkybė – šis filmas apskritai neturėjo būti platinamas. Nei dykai, nei už pinigus.


 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija