Atnaujintas 2007 rugsėjo 21 d.
Nr.71
(1568)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Varžėsi geriausi pasaulio artojai

Benjaminas ŽULYS

Lietuvos atstovai prie pakeltos
mūsų šalies vėliavos

Driekėsi tiesios artojų vagos

Varžybų žiūrovai
prie išsirikiavusių į arimo lauką
pasiruošusių važiuoti traktorių

Pasaulinių arimo varžybų
proga buvo atidengtas
paminklinis akmuo

Europos Komisijos žemės ūkio
ir kaimo plėtros komisarė
Mariann Fischer Boel

Pirmą kartą tarp Baltijos šalių

Lietuvos žemės ūkio universiteto (LŽŪU) laukai prie Noreikiškių (Kauno r.) tapo geriausių pasaulio artojų varžybų susibūrimo vieta. Čia suvažiavo kaimo mechanizatoriai iš 29 valstybių, kuriose jie buvo iškovoję geriausių artojų vardus – vyko 54-osios Pasaulinės arimo varžybos. Tai buvo pirmos tokios varžybos ne tik Lietuvoje, bet ir visame Pabaltijyje. Suprantama, kad joms buvo kruopščiai rengiamasi: paskirti laukai, atnaujinti ir naujai įrengti keliai, šaligatviai, atidarytas universalios paskirties maniežas, baigtas tvarkyti Žemės ūkio mokslų ir technologijų parkas, renovuotas studentų bendrabutis, kuriame apsigyveno varžybų dalyviai, teisėjai, svečiai. (Visa tai vėliau bus pritaikyta universiteto reikmėms, tolesnei žemės ūkio pažangai.)

Iškilmingo šventės atidarymo metu šalia LŽŪU centrinių rūmų atidengtas ir paminklas varžybų dalyvių garbei. Jo šonuose įmontuotos marmurinės lentelės su varžybų dalyvių, tarp jų ir iš Lietuvos, pavardėmis.

Šiemet varžybose dalyvavo 58 artojai iš Šiaurės Airijos, Austrijos, Australijos, JAV, Naujosios Zelandijos, Čekijos, Danijos, Ispanijos, kitų šalių. Drauge su artojais atvyko jų treneriai, su kai kuriais – ir jų šeimos nariai, sirgaliai, bičiuliai. Pavyzdžiui, iš Airijos į varžybas atvyko apie 60 žmonių, iš Austrijos – 50, iš Kanados – 20 delegatų. Šiose šalyse jau vyko pasaulinės artojų varžybos. Dabar ir mums tenka pasimokyti, kaip geriau pasirodyti prieš visą pasaulį, juolab kad į varžybas atvyko ir nemažai žinomų, garbių asmenybių. Tai – Pasaulio artojų organizacijos (PAO) pirmininkas Michael Deimel, Europos Komisijos žemės ūkio ir kaimo plėtros komisarė Mariann Fischer Boel, kiti užsienio svečiai. Varžybų atidarymo iškilmėse dalyvavo Lietuvos Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas, Vyriausybės kancleris Valdemaras Sarapinas, varžybų Vyriausybinės komisijos pirmininkė, žemės ūkio ministrė prof. Kazimira Prunskienė, Lietuvos artojų asociacijos prezidentas dr. Alfonsas Malinauskas, gausus būrys atstovų iš visos Lietuvos. Visus juos maloniai priėmė LŽŪU rektorius prof. Romualdas Deltuvas. Mūsiškiai pasidžiaugė, kad tokio lygio varžybos vyksta Lietuvoje.

Šventėje buvo prisiminta artojų varžybų istorija: pirmosios įvyko 1953 m. Kanadoje, Toronte. Lietuva į PAO įstojo 1958 m. ir po metų jau dalyvavo Pasaulio artojų varžybose Prancūzijoje. Šiuo metu PAO priklauso 30 šalių narių.

Arimo kultūra yra neatsiejama mūsų tautos tradicijų ir ūkininkavimo dalis, o artojai nuo seno yra itin gerbiami žmonės. Plūgas yra laikomas pagrindiniu ginklu prieš badą daugelyje pasaulio šalių. Lietuvoje pirmieji plūgai stambiuose dvaruose pasirodė paskutinių XVIII amžiaus dešimtmečių pabaigoje. Arimo varžybos, nepatikrintais duomenimis, galėjo vykti jau XIX amžiaus pabaigoje. Sovietų okupuotoje Lietuvoje irgi vyko arimo varžybos, jų būta devynių. Tačiau dalyvauti pasaulinėse varžybose tuomet nugalėtojams buvo uždrausta.

Mūsiškiai – ne naujokai

Dabartinėse varžybose Lietuvai atstovavo du patyrę artojai. Tai tris kartus Lietuvos arimo varžybų nugalėtojas apverčiamųjų plūgų klasėje Kazys Genčius iš Kretingos ir kėdainiškis, taip pat tris kartus nacionalinis arimo čempionas įprastųjų plūgų klasėje Rimas Kleiva. Be to, Kazys dalyvavo net penkiose pasaulio arimo varžybose, o Rimas – trijose. Praeitais metais K.Genčius pasaulinėse varžybose užėmė 18 vietą.

Kone visi dabartinių varžybų dalyviai buvo ūkininkai, traktorininkai, žemės ūkio darbininkai. Bet buvo ir kitokių. Antai Čekijos atstovas Aleš Maly yra mokytojas, net septynis kartus tapęs čempionu apverčiamųjų plūgų klasėje. Naujosios Zelandijos pasiuntinys Stuart Paterson – ne tik ūkininkas, bet ir kavinės savininkas.

Varžyboms teisėjavo apie 60 teisėjų ir pagalbinių teisėjų. Lietuvai atstovavo dr.Virginijus Feiza, kuris buvo vyriausiuoju teisėju neseniai įvykusiose Lietuvos artojų varžybose.

Arimo kokybės vertinimo kriterijai buvo labai įvairūs, suprantami tik tos srities specialistui. Antai net pagal dvylika vertinimo kriterijų buvo vertinamas arimas įprastaisiais plūgais, tiek pat – apverčiamaisiais.

Po iškilmingo traktorių parado varžybų dalyviai išvažiavo į laukus. Ten susirinko ir didelis būrys palydovų, sirgalių, arimo specialistų. Buvo ariama ražieninėse ir žalieninėse žemėse. Kiekviena jų turi savų ypatumų. Teisėjai vertino, kokia vagos sumestinė, išmestinė, kiek sunaikinama piktžolių, koks vagos tiesumas, bendras arimo vaizdas ir kt. Mūsiškiai artojai buvo nusiteikę optimistiškai, nors ir žinojo, kad į varžybas atvyko geriausi savų šalių artojai. Visi arė susikaupę, patikimai sureguliavę plūgus. Pasak teisėjo V.Feizos, nuo plūgų sureguliavimo labai priklauso arimo kokybė.

Kitame lauke vyko parodomosios paprastų, arklinių plūgų varžybos. Taip prisimintas daug metų Lietuvą garsinęs ir tebegarsinantis darbštuolis arklys, o kartu – žemę aręs paprastas arklinis plūgas. Dar ir dabar jis nėra užmirštas. Tokiais plūgais tą dieną laukelius vagojo Antanas Macionis iš Lazdijų rajono, Gediminas Cirgelis iš Biržų, kiti artojai.

Kauno Arkikatedroje Bazilikoje įvyko pamaldos Pasaulinių arimo varžybų dalyviams, svečiams. Joms vadovavo kunigas Kęstutis Kėvalas. Savo pamokslu jis pasveikino varžybų dalyvius, drauge palinkėjo nutiesti lygias gražias vagas tiek šiose varžybose, tiek ir savo gyvenimuose.

Paroda ir piketas

Arimo varžybų metu buvo atidaryta ir kelias dienas veikė tarptautinė paroda „AgroBalt 2007“. Anksčiau tokia paroda veikė Vilniuje, o dabar ji keliauja po šalies regionus. Pernai ji vyko Šiauliuose, o štai dabar – Noreikiškėse. Be daugelio mūsų šalies firmų, bendrovių, įmonių, ūkininkų, joje dalyvavo ir kai kurių užsienio valstybių atstovai. Paroda buvo ir gera proga Pasaulinių arimo varžybų dalyviams plačiau susipažinti su Lietuvos žemės ūkio pasiekimais. Parodos metu buvo surengtas forumas. Jame Europos komisijos atstovė M.F.Boel, mūsų žemės ūkio ministrė K.Prunskienė, kiti dalyviai kalbėjo apie Europos Sąjungos šalių žemės ūkio politiką, taip pat – apie Lietuvos vietą bei jos problemas šios bendrijos žemės ūkio sistemoje.

Šalia varžybų noreikiškiai surengė piketą prieš Vyriausybės žemės reformos vilkinimą. Buvę Sibiro tremtiniai, jų vaikai, kiti piketuotojai reiškė nepasitenkinimą šalies vadovų politika dėl žemės grąžinimo teisėtiems paveldėtojams, kitų žemės ūkio problemų. Piketuotojai savo kreipimąsi išplatino ir anglų kalba, tuo paviešindami savo protestą visam pasauliui.

Beje, buvo nepatenkintų tuo, kad varžyboms surengti skirta net 15 milijonų litų – esą tai nereikalingas lėšų švaistymas ir pernelyg didelė privilegija Žemės ūkio universitetui, ignoruojant kitas aukštąsias mokyklas.

Nugalėtojai – užsieniečiai

Kitą 54-ųjų Pasaulinių arimo varžybų dieną paaiškėjo jų nugalėtojai. Tradicinių plūgų grupėje pirmoji vieta pripažinta Šiaurės Airijos artojui David Gill. Antroji vieta atiteko Andrew B Mitchell jaunesniajam iš Škotijos. Trečiąją vietą iškovojo Christian Fishereder iš Austrijos.

Apverčiamųjų plūgų grupėje pirmą vietą iškovojo Simon Witty iš Anglijos, antrą – Andrew B Mitchell vyresnysis iš Škotijos, trečią – David Wright iš Šiaurės Airijos.

Mūsų artojui R.Kleivai, arusiam tradiciniu plūgu, atiteko 14 vieta, o K.Genčiui, arusiam apverčiamuoju plūgu, – 26 vieta.

Lietuvos specialistų nuomone, žinant, su kokiais varžovais teko rungtis mūsų vyrams, jų pasiekimai varžybose yra neblogi.

Kitos, 55-osios, Pasaulinės arimo varžybos įvyks 2008 metais Austrijoje.

Noreikiškės, Kauno rajonas

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija