Atnaujintas 2007 rugsėjo 21 d.
Nr.71
(1568)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Koplyčia džiugina tikinčiuosius

Bronius VERTELKA

Krekenavos klebonas
kan. Petras Budriūnas
prie Rodų koplyčios

Kaltu darbuojasi tautodailininkas
Petras Vainauskas

Krekenavos parapijoje, Naujarodžių kaime, stovi Rodų koplyčia, statyta1861 metais pagal italų architekto Anikinio projektą. Ji priklausė garbingai Švoinickių giminei. Sovietiniais metais koplyčia buvo išniekinta – nudraskytas stogas ir išluptos grindys. Šventovė buvo restauruota Krekenavos klebono kan. Petro Budriūno rūpesčiu ir 2000-ųjų rugpjūtį pašventinta Panevėžio vyskupo Juozo Preikšo.

Iš lauko akmenų, skaldos ir plytų statyta Rodų koplyčia vėl džiugina tikinčiuosius. Kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį, o birželį kas savaitę joje vyksta pamaldos. Čia atgaivinti mažieji Škaplierinės atlaidai šiemet vyko antrą kartą. Ateina į koplyčią vaikai, besiruošiantys Pirmajai Komunijai. Į nuo kelio Panevėžys – Krekenava matomą koplyčią užsuka ir jaunavedžiai. Šiemet bažnytinį palaiminimą joje gavo dvi poros, rugsėjį užsakytos dar trejos vestuvės. Koplyčioje teikiamas Krikšto sakramentas.

Rodų koplyčią aptarnaujantis Krekenavos klebonas kan. P.Budriūnas džiaugėsi Naujarodžių kaimo senbuvių pamaldumu. Šventovėje yra fisharmonija, todėl patys, be vadovo, vietos gyventojai susibūrė į chorą. Vienas kultūros darbuotojas, kilęs iš Kupiškio, pamokė juos giedoti. To ir pakako, kad suskambėtų choristų balsai.

Koplyčios rūsyje – mauzoliejuje buvo palaidotas garsus dailininkas Romanas Švoinickis, kurio darbų yra Lietuvos muziejuose, Krekenavos bažnyčioje. Jo ir dar kelių ten dūlėjusių žmonių palaikai sovietmečiu buvo išmėtyti, o karstai – sudeginti. Vienas žmogus matė, kaip rūko dūmai. Kaulai buvo užkasti prie koplyčios, tačiau tiksli jų buvimo vieta nežinoma. Šiems nelaimėliams bei viso Naujarodžių kaimo mirusiems atminti rugsėjo 30 dieną Panevėžio vyskupas pašventins koplytstulpį. Maždaug trijų metrų aukščio paminklas, kan. P.Budriūno manymu, turi stovėti gerai matomoje vietoje ir derintis prie koplyčios. Paminklo autorius – Naujarodžiuose gyvenantis Petras Vainauskas. Tautodailininkas ir kan. P.Budriūnas yra kilę iš to paties Gulbinų kaimo Pabiržės parapijoje. Krekenavos klebonas pažinojo medžio drožėjo tėvą.

Jėzų Kristų bei angelus vaizduosiantis paminklas drožiamas iš ąžuolo, kurį parūpino klebonas. Padaryti tokį paminklą mintis P.Vainauskui kilo prieš ketverius metus. Kūrinio modelis buvo eksponuojamas ne vienoje parodoje.

Naujarodžiai,

Panevėžio rajonas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija