Atnaujintas 2007 rugsėjo 21 d.
Nr.71
(1568)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Palaukiuose viešėjo vyskupas

Bronius VERTELKA

Vyskupas Jonas Kauneckas noriai bendravo
su išėjusiais iš Palaukių koplyčios žmonėmis

Koplyčios tvarkytoja Elena Godienė ir
Karsakiškio klebonas kun. Egidijus Vijeikis

Maldininkai koplyčios viduje
per Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidus

Taip atrodo Palaukių
Šv. Pranciškaus koplyčia

Važiuodamas Panevėžio-Kupiškio keliu link Subačiaus, nesiekęs Tiltagalių, pravažiuoji Palaukius. Kadaise tai buvo didelis kaimas, tačiau dabar iš jo liko kelios sodybos. Šią vietovę su savo gimtine – Daujėnais – sugretino Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, praėjusį sekmadienį, rusėjo 16 dieną, Palaukių kapinių Šv. Pranciškaus koplyčioje aukojęs šv. Mišias. Ganytojo gimtinėje Pasvalio rajone anksčiau buvo aštuonmetė mokykla, į kurią susirinkdavo vaikai iš dešimties aplinkinių kaimų. Dabar toje vietoje – didžiulis tvenkinys. Ten viskas ištuštėjo, neliko nė vieno gyvenamo kaimo, nors išsaugoti jų pavadinimai. Kiekvienų metų rugpjūčio paskutinį savaitgalį ganytojas Daujėnuose organizuoja kraštiečių susitikimus, į kuriuos susirenka šimtai žmonių.

Į Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidus Palaukių koplyčioje susirinko ir aplinkinių kaimų žmonės, atvyko jų iš Panevėžio bei kitų vietovių. Sutartinai skambėjo jungtinio Karsakiškio bei Geležių bažnyčių choro, vadovaujamo Manto Masioko, balsai. Jaudinamai aidėjo jo giedama giesmė „Pulkim ant kelių“, kurios autorius – Karsakiškyje du kartus su nedidele pertrauka kunigu darbavęsis poetas Antanas Strazdas.

Per pamokslą vyskupas pasakojo apie šv. Pranciškų, atsisakiuisį tėvo turtų ir tapusį vienuolyno styeigėju. Vyskupas aiškino, kad ligoti Dievui yra brangesni už sveikuosius, jų ir kitų vargšų, nuskriaustųjų maldas Viešpats išklauso ir suteikia malonę. Jeigu dalysies duonos gabalėliu su vargšu, tai bus tas pat, kaip dalytis su Jėzumi. Taip ir valstybės reikaluose.

Jeigu šalies prezidentas, jos vyriausybės vadovas daugiau rūpintųsi vargšais, tai šie gyventų turtingiau, nereikėtų jiems kapstytis šiukšlių konteineriuose. Lietuvoje atskaitomi didžiuliai mokesčiai nuo mažiausias algas gaunančiųjų, tuo tarpu kitose Europos šalyse jie atskaitomi nuo gaunančių dideles pajamas. Užtat Dievas ir palaiko silpnuosius, vargstančiuosius. Yra pavyzdžių, kai, nepagydomai sirgę, bet labai įtikėję Dievu, išgijo. Anksčiau tokių stebuklų pasitaikydavo daugiau, nes buvo stipresnis tikėjimas. „Pasitikėkite Viešpačiu Dievu, rūpinkitės, kad į šeimas grįžtų tikėjimas“, – susirinkusius koplyčioje žmones ragino vyskupas.

Ganytojas, šiemet nuvykęs į Šilinės atlaidus, ten matė gausybę jaunų veidų. Jis per pamokslą ragino aukoti „Marijos radijui“, kurio balsas po Panevėžio vyskupiją turi pasklisti lapkričio mėnesį. Priminė, kad renkamos aukos ir sudegusios Naujamiesčio bažnyčios atstatymui. Šiuo metu suaukota per 150 tūkst. litų. Dar po 100 tūkstančių skyrė Vyriausybė ir Panevėžio rajono savivaldybė. Šios sumos turėtų pakakti uždengti bažnyčios stogui.

Kaip sakė vyskupas, jeigu ugniagesiai būtų turėję reikiamą techniką, būtų galėję išgelbėti vieną šventovės bokštą.

Vyskupui už jo apsilankymą Palaukiuose dėkojo Karsakiškio klebonas kun. Egidijus Vijeikis. Nuoširdų ačiū jis tarė ir tikintiesiems, aukojusiems koplyčios remontui.

Po šv. Mišių koplyčioje žmonės neskubėjo skirstytis. Su visais mielai bendravo vyskupas. Tuo metu man pavyko pakalbinti Eleną Godienę, kuri nuolat tvarko koplyčią. Breiviškėse, už poros kilometrų nuo Palaukių, gyvenanti moteris pasakojo, kad jos mergautinė pavardė – Janonytė, tačiau čia gyveno jos tėvai, seneliai, proseneliai, todėl čia ir jos giminės šaknys. Jai be galo brangi ir mylima Palaukių koplyčia. Ji sugeba žmones sukviesti į talką. Be to, E.Godienė gieda Karsakiškio bažnyčios chore.

Koplyčios vidaus viena kertė suvarpyta kulkų. Tai primena kraupius laikus, kai bedieviai drįso niekinti šventoves.

Palaukių kaimas, Panevėžio rajonas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija