Atnaujintas 2008 sausio 4 d.
Nr.1
(1594)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Pradedant Naujuosius 2008 metus

Pasaulis XXI amžiuje tapo globalus: bet kuriame jo krašte įvykstantys įvykiai tuoj pat sužinomi kitame pasaulio krašte. Ir ne tik sužinomi, bet ir daro įtaką likusiam pasauliui. Naftos ir dujų kainos, infliacija, kariniai konfliktai – tai ne tik vienos šalies reikalas. Juo labiau kad yra jėgų, kurios nori tą pasaulį valdyti per bankus, naftos kainas, turėti jį savo rankose, manipuliuoti juo. Todėl net 50 metų mes negalėjome tapti laisvi – už mūsų nelaisvės nugaros stovėjo ir tie, kurie buvo atėmę laisvę iš mūsų, ir tie, kurie tarėsi mums padedantys kovoti už laisvę. Bet ir dabar, būdami laisvi ir nepriklausomi, mes esame dažnai įvairių jėgų blaškomi politikos (arba tariamos politikos) sūkuriuose, kad ta laisve pasinaudotume tik labai maža dalimi.


Liūdni ir viltingi pastebėjimai

Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas

Sveikindamas su Naujaisiais – 2008 – metais, nerandu gražesnių žodžių už Šv. Rašto linkėjimus: „Tebūna mums Dievas didžiai maloningas, telaimina mus ir tesaugo“ (Ps 66, 2).

Mūsų Šventasis Tėvas savo Naujųjų metų žinioje pasaulinei Taikos dienai pabrėžia, kad taiką daugiausiai ardo problemos šeimoje: „Kas stoja skersai kelio šeimos institucijai, tas daro taiką nacionalinėje ir tarptautinėje bendruomenėje trapią“ (5). Ir ši mintis taip sukrečiančiai teisinga!

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija