Atnaujintas 2008 sausio 4 d.
Nr.1
(1594)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Adventinė pasaka

Pasaulinė taikos diena

Sausio 1-ąją celebruodamas
Pasaulinę taikos dieną,
Šventasis Tėvas laimina jaunuosius
taikdarius. Vidudienio maldos
susitikime Popiežius palinkėjo,
kad Naujieji metai visiems atneštų
ramybės ir gerovės ir pavedė
šiuos savo linkėjimus Dievo Motinai,
Švč. Mergelei Marijai. Benediktas XVI
įvairiomis kalbomis sveikino Šv. Petro
aikštėje buvusius maldininkus,
tarp kurių buvo už pasaulio teisingumą
ir taiką bei už šeimų gerovę
besidarbuojančių įvairių
sąjūdžių ir asociacijų atstovai.


2007-ieji intensyvioje Popiežiaus veikloje

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
pasirašo savo antrąją encikliką
„Spe salve“

Svarbių dokumentų gausa

Praėjusiais metais popiežiaus Benedikto XVI veikla išsiskyrė ypatingu intensyvumu ir istorine reikšme Visuotinės Bažnyčios gyvenimui. Šalia įprastos Petro įpėdiniui darbotvarkės – susitikimų su kas penkeri metai privalomiems „ad limina“ vizitams į Romą atvykstančiais nacionalinių episkopatų nariais, bendrųjų savaitinių audiencijų katechezės, vadovavimo programinėms liturginėms iškilmėms, įskaitant naujųjų šventųjų kanonizavimą, specialiąsias audiencijas valstybinių ir vyriausybinių bei tarptautinių organizacijų vadovams – ypatingo dėmesio susilaukė jo magistravimo dokumentų skelbimas bei tarptautinės apaštalinės kelionės.


Pradedant Naujuosius 2008 metus

Pasaulis XXI amžiuje tapo globalus: bet kuriame jo krašte įvykstantys įvykiai tuoj pat sužinomi kitame pasaulio krašte. Ir ne tik sužinomi, bet ir daro įtaką likusiam pasauliui. Naftos ir dujų kainos, infliacija, kariniai konfliktai – tai ne tik vienos šalies reikalas. Juo labiau kad yra jėgų, kurios nori tą pasaulį valdyti per bankus, naftos kainas, turėti jį savo rankose, manipuliuoti juo. Todėl net 50 metų mes negalėjome tapti laisvi – už mūsų nelaisvės nugaros stovėjo ir tie, kurie buvo atėmę laisvę iš mūsų, ir tie, kurie tarėsi mums padedantys kovoti už laisvę. Bet ir dabar, būdami laisvi ir nepriklausomi, mes esame dažnai įvairių jėgų blaškomi politikos (arba tariamos politikos) sūkuriuose, kad ta laisve pasinaudotume tik labai maža dalimi.


Linkėjimai iš provincijos

Gintaras VISOCKAS

„SOS Veprių“ visuomeninės
organizacijos vadovas Romas Šaulys
ir buvęs kariuomenės vadas
generolas majoras Jonas Kronkaitis
keičiasi atminimo dovanėlėmis

Nors iki Veprių nuo mano gimtojo miesto Vilniaus nėra ir šimto kilometrų, apie šią Ukmergės rajono gyvenvietę ilgai nebuvau nieko girdėjęs. O juo labiau – užsukęs į šį jaukų, mielą, gražią bažnyčią turintį miestelį. Tik 2007 metų pabaigoje nusišypsojo laimė pasisvečiuoti Vepriuose. Į susitikimą su vepriškiais pakvietė visuomeninės organizacijos „SOS Vepriuose“ direktorius Romas Šaulys, šiame krašte gyvenantis ne vieną dešimtį metų ir puikiai pažįstantis visas Veprių apylinkes.


Liūdni ir viltingi pastebėjimai

Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas

Sveikindamas su Naujaisiais – 2008 – metais, nerandu gražesnių žodžių už Šv. Rašto linkėjimus: „Tebūna mums Dievas didžiai maloningas, telaimina mus ir tesaugo“ (Ps 66, 2).

Mūsų Šventasis Tėvas savo Naujųjų metų žinioje pasaulinei Taikos dienai pabrėžia, kad taiką daugiausiai ardo problemos šeimoje: „Kas stoja skersai kelio šeimos institucijai, tas daro taiką nacionalinėje ir tarptautinėje bendruomenėje trapią“ (5). Ir ši mintis taip sukrečiančiai teisinga!


Kazachstano sostinėje užrašai – tik kazachų kalba

Gintaras VISOCKAS

Vidurinėje Azijoje apie metus
gyvenusiam M. Riomerio universiteto
dėstytojui Sauliui Nefui didžiulį
įspūdį paliko Astanos centre pastatytas
paminklas visiems, žuvusiems
sovietiniuose lageriuose
Autoriaus nuotrauka

Saulius Nefas, Mykolo Riomerio universiteto Viešojo administravimo katedros lektorius, yra ir Europos Sąjungos konsultantas savivaldos bei vietos bendruomenių kūrimo klausimais. Taigi jam dažnai tenka vykti į ilgalaikes komandiruotes, atliekant specialias Pasaulio banko finansiškai remiamas užduotis. Jau beveik ketveri metai, kai S. Nefas per metus po keletą mėnesių praleidžia Tadžikistane, Kirgizijoje ir Kazachstane. Sudėjus laiką, praleistą šiose Vidurinės Azijos valstybėse, paaiškėja, kad buvęs ilgametis Anykščių meras Dušanbėje, Biškeke ir Astanoje bus gyvenęs daugiau kaip metus. O per 12 mėnesių jau galima pajusti, suvokti, suprasti, kas iš tiesų šiandien dedasi Vidurinėje Azijoje.


Depresija – nenoras susitikti su savimi

Genovaitė BALIUKONYTĖ

Etnologas Aleksandras Žarskus
Broniaus VERTELKOS nuotrauka

Apie niūriu ir tamsiu žiemos periodu užklumpančią liūdesio ir nevilties ligą – depresiją, šį kartą kalbamės ne su gydytoju, bet su etnologu Aleksandru Žarskumi. Gal jo nuomonė pakeis mūsų požiūrį į šią ligą ir padės išsiaiškinti, kodėl taip sunku ja atsikratyti. Etnologas teigia, kad depresijos neįmanoma išgydyti vien tik vaistais, nes tai – sąmonės liga. Norint pasveikti, būtina pakeisti savo sąmonę. Pastaroji nepasikeis, jei žmogus nepakeis savo požiūrio į gyvenimą, neatstatys prarastų bendravimo ryšių, prarasto pasitikėjimo artimaisiais. Tai nėra lengva užduotis, bet tai, kas lengva, tik tiek ir teverta...


Kūčios su Nakvynės namų gyventojais

Bronius VERTELKA

Iš kairės: Katedros klebonas
kun. Tomas Skrudupis,
altaristai mons. Petras Kuzmickas
ir kan. Vytautas Masys

Šventos Kalėdos – didžiausia metų šventė. Kalėdų išvakarėse švenčiamos Kūčios. Ši tradicija išlikusi tik Lietuvoje ir Lenkijoje. Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas Kūčių dieną pabuvo su Panevėžio nakvynės namų laikinais gyventojais ir Kristaus Karaliaus Katedros parapijos tikinčiaisiais.


Amžina ir nemari Zapyškio gotika

Antanas Vaičius,

kraštotyrininkas

Zapyškio gotika. 2000 m.

Nesi tu auksinė bazilika Romos,
Nesi tu graži Notre Dame de Paris.
Tu mažytė, apirus, sena bažnytėlė,
O esi amžina, o esi nemari.

M.M. Slavėnienė

Kairiajame Nemuno krante, Zapyškyje, stovi sena gotikinė Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia. Tai brangus ir vertingas XVI amžiaus lietuviškos gotikos paminklas, iškentęs amžių negandas, karus ir potvynius. Amžių legendos byloja, esą toje vietoje, kur šiandien driekiasi plačios Zapyškio lankos, tolimojoje praeityje buvo senovės lietuvių šventykla su akmens aukuru.


Sunaikintų sodžių atminimas išliko paminkliniame akmenyje

Vytautas Bagdonas

Akmuo, žymintis čia buvus
Rūkšių ir Vėbriškių kaimus

Visai netoli plento, jungiančio Rokiškį su Kupiškiu, ir vieškelio, vedančio nuo Panemunėlio Kamajų link, stūkso paminklinis akmuo. Tiksliau pasakius, tikra meninė kompozicija, pro kurią pravažiuoti nesustojus tiesiog neįmanoma. Užrašas ant akmens tiek vietiniams gyventojams, tiek ir prašalaičiams byloja: „Čia, Rūkšių ir Vėbriškių kaimų žemėje, švietė 60-ies sodybų langai. 1949 metais ūkininkai tapo kolūkiečiais. Išnyko sodybos. Tik atmintis ir šis akmuo saugo jų vardus. 1991 metai“. Toliau – pavardės tų žmonių, kurių sodybos buvo išsimėčiusios po laukus, kurių namuose krykštavo vaikai, virė kasdieninis gyvenimas, kurių sodai pavasarį balo nuo žiedų, o rudeniop lūžo nuo vaisių...


Šventovės konsekravimo metinių paminėjimas

Birutė Vasylienė

Kauno sakralinės muzikos
mokyklos chorai ir instrumentinis
ansamblis rodo kalėdinę programą

Jau treti metai, kai Kauno Paminklinės Kristaus Prisikėlimo šventovė „po ilgų varginančių darbų sušvito visu grožiu ir prisikėlė naujam gyvenimui“,– kalbėjo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ, gruodžio 26-ąją gausiam tikinčiųjų būriui, susirinkusiam atšvęsti šventovės atgimimo 3-iąsias metines. „Tautos laisvės simbolis prisikėlė naujam gyvenimui, tačiau prisikelti lietuvių tautai labai sunku, nes tikrąsias vertybes užgožė pragmatizmas ir pinigai“ – kalbėjo arkivyskupas.


Bendrystės dvasia Klinikose

Džiuljeta Kulvietienė

KMUK kapelionas kun.
Mindaugas Pukštys pasidžiaugė namų
atmosfera ir galimybe pacientams
bei personalui susėsti prie bendro
Kūčių stalo. Viduryje – Kauno
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Kūčių išvakarėse tradicinei vakarienei Kauno medicinos universiteto klinikose (KMUK) rinkosi darbuotojai ir pacientai bei klinikų bendruomenę savo apsilankymu pagerbęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Kauno klinikų generalinis direktorius prof. Juozas Pundzius, KMUK valdymo tarnybos direktorius Edmundas Varpiotas, Klinikų direktorė slaugai Daiva Zagurskienė ir kapelionas kunigas Mindaugas Pukštys vakarienę pradėjo malda bei Kūčių paplotėlio pasidalijimu. Giesmėmis šv. Kalėdų nakties nuojautą artino Kauno klinikų moterų ansamblis „Kolegės“.


Mirė tėvas Adomas

A†A kun. Ignacas Milašius, OFM Cap (1914 - 1944 - 2007)

Kun. Ignacas Milašius,
OFM Cap. (tėvas Adomas)

2007 m. gruodžio 27 d., eidamas 94-uosius metus, Kaune mirė kunigas Ignacas Milašius, OFM Cap. (tėvas Adomas).

Velionis gimė 1914 m. spalio 15 d. Telšių apskrityje, Lieplaukės kaime. Jis buvo septintas vaikas gausioje Ignaco Milašiaus ir Kotrynos Žukauskaitės šeimoje. Būsimojo kunigo ir vienuolio tėvas bei senelis buvo knygnešiai spaudos draudimo metais, todėl ir savo vaikus auklėjo tautine bei gilaus religingumo dvasia. I. Milašius, 1927 metais baigęs pradžios mokyklą, padėjo tėvams ūkio darbuose, ganė gyvulius, dirbo parduotuvėje, patarnavo vietos arbatinėje. Visa Milašių šeima uoliai lankydavo bažnyčią, mažasis Ignacas kiekvieną sekmadienį patarnaudavo šv. Mišioms.


Socialinės stagnacijos metai

Petras KATINAS

Sausio 1-ąją žmonės sveikino vieni kitus su Naujaisiais – 2008-aisiais – Viešpaties metais. Tiesa, kažkodėl, kiek teko girdėti, sveikino ne su Viešpaties, o su žiurkės metais. Ir nieko nepadarysi – net kelis mėnesius prieš Naujuosius žiniasklaidą užplūdo paistalai apie tas žiurkes. O ką jau kalbėti apie iš televizijų ekranų nebenulipančius visokiausius žvaigždžių žinovus, astrologus, burtininkus ir panašaus plauko aferistus. Bet visus ir visas pralenkė premjeras Gediminas Kirkilas, dar beveik mėnesį prieš Naujuosius užpirkęs visų dienraščių puslapius ir kasdien spausdinęs primityvius plakatus su keistu užrašu: „Atsiskaitome Lietuvos žmonėms“.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija