Atnaujintas 2008 sausio 4 d.
Nr.1
(1594)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Bendrystės dvasia Klinikose

Džiuljeta Kulvietienė

KMUK kapelionas kun.
Mindaugas Pukštys pasidžiaugė namų
atmosfera ir galimybe pacientams
bei personalui susėsti prie bendro
Kūčių stalo. Viduryje – Kauno
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Kūčių išvakarėse tradicinei vakarienei Kauno medicinos universiteto klinikose (KMUK) rinkosi darbuotojai ir pacientai bei klinikų bendruomenę savo apsilankymu pagerbęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Kauno klinikų generalinis direktorius prof. Juozas Pundzius, KMUK valdymo tarnybos direktorius Edmundas Varpiotas, Klinikų direktorė slaugai Daiva Zagurskienė ir kapelionas kunigas Mindaugas Pukštys vakarienę pradėjo malda bei Kūčių paplotėlio pasidalijimu. Giesmėmis šv. Kalėdų nakties nuojautą artino Kauno klinikų moterų ansamblis „Kolegės“.

„Šv. Kalėdos yra Dievo meilės šventė, todėl jos tokios gražios. Mažiau ar daugiau, bet visi suvokiame didžiąją šv. Kalėdų paslaptį: Dievas pasilenkė prie žmogaus, priėmė jo kūną ir gyveno su žmonėmis bei tarp jų“, – sakė arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius, jau ne pirmus metus Kūčių paplotėliu pasidalijantis ir su Kauno klinikų bendruomene.- Betliejaus Kūdikis mums brangus ir tuo, kad gyvendamas žemėje daugiausiai dėmesio skyrė silpnam žmogui“. Arkivyskupas S. Tamkevičius akcentavo sąvoką „ligoninė“, kuri kaip institucija jungia išsilavinusius, stiprius ir silpnus, kenčiančius žmones. Ganytojas taip pat citavo popiežiaus Benedikto XVI encikliką, kurioje raginama atsigręžti į Kristų kaip į Viltį, bei linkėjo patikėti visą savo gyvenimą Viešpačiui. „Tebūna šios šv. Kalėdos šviesios“, – arkivyskupas S. Tamkevičius sveikino su artėjančiomis šventėmis, linkėjo sveikatos, geros nuotaikos, ramybės, meldėsi ir prašė Viešpaties laiminti čia susirinkusius bei tuos, kurie negalėjo ateiti.

KMUK generalinis direktorius prof. J.Pundzius išreiškė viltį, kad ši vakarienė pakylės dvasiškai, sujungs tikėjimo šviesa ir įžiebs Viltį. „Prieš ateinantį Kristų esame visi lygūs. Tai mums visiems didžiulė dovana, – sakė prof. J.Pundzius ir kvietė pamąstyti apie giliąją šių švenčių prasmę. – Ligoninėje dirbančių gydytojų ir slaugytojų bei pacientų bendras tikslas yra vienas – kad kuo greičiau sveiktų pacientas.“

„Linkiu, kad ši Dievo dovana – Jo Sūnaus atėjimas į mūsų pasaulį – atneštų ramybę, džiaugsmą ir daugiau šviesos, jėgų, stiprybės, vilties, drąsos mums visiems. Kristus visuomet gyveno ir buvo šalia sergančių, nelaimingų, šalia mažutėlių. Linkiu, kad Dievas laimintų visus, visų asmeninius gyvenimus ir troškimus, mūsų namus bei artimuosius“, – KMUK kapelionas kun. M. Pukštys pasidžiaugė namų atmosfera, galimybe pacientams ir personalui susėsti prie bendro Kūčių stalo.

Autorės nuotraukos


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija