Atnaujintas 2008 sausio 4 d.
Nr.1
(1594)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Mirė tėvas Adomas

A†A kun. Ignacas Milašius, OFM Cap (1914 - 1944 - 2007)

Kun. Ignacas Milašius,
OFM Cap. (tėvas Adomas)

2007 m. gruodžio 27 d., eidamas 94-uosius metus, Kaune mirė kunigas Ignacas Milašius, OFM Cap. (tėvas Adomas).

Velionis gimė 1914 m. spalio 15 d. Telšių apskrityje, Lieplaukės kaime. Jis buvo septintas vaikas gausioje Ignaco Milašiaus ir Kotrynos Žukauskaitės šeimoje. Būsimojo kunigo ir vienuolio tėvas bei senelis buvo knygnešiai spaudos draudimo metais, todėl ir savo vaikus auklėjo tautine bei gilaus religingumo dvasia. I. Milašius, 1927 metais baigęs pradžios mokyklą, padėjo tėvams ūkio darbuose, ganė gyvulius, dirbo parduotuvėje, patarnavo vietos arbatinėje. Visa Milašių šeima uoliai lankydavo bažnyčią, mažasis Ignacas kiekvieną sekmadienį patarnaudavo šv. Mišioms.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija