Atnaujintas 2008 sausio 4 d.
Nr.1
(1594)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Šventovės konsekravimo metinių paminėjimas

Birutė Vasylienė

Kauno sakralinės muzikos
mokyklos chorai ir instrumentinis
ansamblis rodo kalėdinę programą

Vyskupai ir kunigai klausosi
meninės programos

Jonas Vytautas Koklevičius
ir Robertas Jankauskas
su „Paminklinės Kristaus
Prisikėlimo“ padėkos ženklais

Jau treti metai, kai Kauno Paminklinės Kristaus Prisikėlimo šventovė „po ilgų varginančių darbų sušvito visu grožiu ir prisikėlė naujam gyvenimui“,– kalbėjo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ, gruodžio 26-ąją gausiam tikinčiųjų būriui, susirinkusiam atšvęsti šventovės atgimimo 3-iąsias metines. „Tautos laisvės simbolis prisikėlė naujam gyvenimui, tačiau prisikelti lietuvių tautai labai sunku, nes tikrąsias vertybes užgožė pragmatizmas ir pinigai“ – kalbėjo arkivyskupas.

12 valandą procesijoje prie altoriaus atėjo patarnautojai, Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai, kunigai – Mindaugas Pukštys, Kazimieras Ambrasas, SJ, mons. Adolfas Grušas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas, klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, vyskupai – Eugenijus Bartulis, Jonas Ivanauskas, Juozas Preikšas ir tikinčiuosius laiminantis arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ, vadovavęs iškilmingoms šv. Mišioms.

Homiliją arkivyskupas pradėjo pamąstymais apie tautos tikrąjį prisikėlimą, pasidalijo mintimis apie varguolius, su kuriais valgė Kūčių vakarienę. Kiekvieną iš jų į tokį gyvenimą atvedė skirtingi keliai, tačiau vargšų visada buvo ir bus. Šiluvoje teko matyti, kaip vienas išmaldos prašantis įsėdo į prašmatnų automobilį, kuriuo atvyko į Šiluvą. Šiandien matome, kaip bandoma išstumti moralines vertybes ir įteisinti blogį. Lietuva nepajėgia įsisavinti Europos Sąjungos pinigų, bet labai gerai pasisavina, kas Europoje blogiausia.

Šiandien minim ir šv. Steponą, kuris buvo užmuštas akmenimis, tačiau mirdamas sušuko: „Viešpatie, neįskaityk jiems šios nuodėmės!“ (Apd 7, 60). Štai tokie žmonės gali prikelti Lietuvą – tik dvasiškai prisikėlę, įsileidę Kūdikėlį Jėzų į savo širdį. Per Kalėdas stebėjome, kokios minios buvo užplūdusios visas bažnyčias. Jei taip visi atsiverstume, jei leistume Dievo dvasiai veikti mūsų širdyse, visi – valdininkai, Seimo nariai, kiekvienas iš mūsų, tai įsivaizduokime, kokia būtų Lietuva! Baigdamas arkivyskupas pakvietė melstis už mūsų tautą, vieniems už kitus, kad leistume Betliejaus kūdikėliui veikti mumyse, kad galėtume eiti Kristaus nurodytu keliu ir tada nereikėtų dejuoti, kad gyvenimas blogas.

Baigiantis šv. Mišioms už nuopelnus Bažnyčiai buvo įteikti „Paminklinės Kristaus Prisikėlimo“ padėkos ženklai Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui, Robertui Jankauskui ir parapijiečiui Jonui Vytautui Koklevičiui.

Po šv. Mišių tikinčiuosius giesmėmis su šv. Kalėdomis sveikino Kauno sakralinės muzikos mokyklos chorai ir instrumentinis ansamblis (vadovė Nijolė Jautakienė).

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija