Atnaujintas 2008 balandžio 11 d.
Nr.28
(1621)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Laisvės kovų dalyviai sieks įamžinti kun. B. Laurinavičiaus atminimą

Kęstutis PRANCKEVIČIUS

Kun. Bronislovas
Laurinavičius buvo uolus
Katalikų Bažnyčios ir žmogaus
teisių gynėjas
Archyvinė nuotrauka

Ne taip seniai Lietuvoje buvo paminėtos 25-osios garsaus Bažnyčios ir žmogaus teisių gynėjo, kunigo Bronislovo Laurinavičiaus tragiškos žūties metinės. Beveik pusę amžiaus už krikščionišką tiesą ir laisvę nenuilstamai kovojęs dvasininkas daugelio lietuvių širdyse išliko kaip uolus Bažnyčios statytojas, neleidęs buldozerinio ateizmo fanatikams sugriauti mūsų valstybės dvasinių bei tautinių pamatų.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos platintojas, kiek vėliau ir Lietuvos Helsinkio grupės atstovas, kun. B. Laurinavičius drąsiai gynė tikinčiųjų žmonių teises, atvirais pareiškimais pasaulio visuomenei skelbė sovietinės okupacinės valdžios vykdomas piktadarybes. Beje, neseniai spaudoje buvo užsiminta, jog kun. B. Laurinavičius nebuvo aktyvus Laisvės kovotojas, neteko jam pereiti ir Sibiro golgotų.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija