Atnaujintas 2008 balandžio 11 d.
Nr.28
(1621)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Laisvės kovų dalyviai
sieks įamžinti
kun. B.Laurinavičiaus
atminimą

Svarbūs Dievo gailestingumo vertinimai

Mindaugas BUIKA

Popiežius Jonas Paulius II

Su dideliu pasisekimu praėjusią savaitę vyko Pirmasis apaštališkasis Dievo gailestingumo kongresas, kurį plačiai nušvietė tarptautinė katalikų žiniasklaida. Balandžio 2 dieną vykęs kongreso atidarymas su popiežiaus Benedikto XVI vadovautu Dievo tarno Jono Pauliaus II trečiųjų mirties metinių minėjimu sutapo neatsitiktinai. Kaip tik jo įsteigtos Dievo gailestingumo šventės vigilijoje 2005 metais žemiškąją kelionę užbaigęs lenkas Popiežius buvo vienas iš entuziastingų šio pamaldumo skleidėjų ir jo mokymas buvo išsamiai aptartas vykusiame kongrese.


Antrosios Vyriausybės premjero paslaptis

Alberto Šimėno dingimo aplinkybės – iki šiol neišaiškintos, o pats ekspremjeras tyli

Gediminas Ilgūnas

Netrukus knygynuose bus galima įsigyti Gedimino Ilgūno knygą „Antroji Vyriausybė. Premjero paslaptis“. Knygos anotacijoje sakoma: „Knyga apie Lietuvos Respublikos II Vyriausybę, dirbusią 1991-ųjų metų sausio 11 – 13 dienomis ypatingai sudėtingu TSRS agresijos prieš Lietuvą metu, ir apie tai, kaip sausio 13-osios naktį paslaptingai dingo Ministras Pirmininkas Albertas Šimėnas. Pasinaudojus II Vyriausybės dokumentais, Aukščiausiosios Tarybos posėdžių stenogramomis, ministrų atsiminimais, 1991 metų sausio įvykių dalyvių liudijimais, kitais dokumentais bei asmeniškais pastebėjimais knygoje aprašomos Ministro Pirmininko ir šios Vyriausybės paskyrimo aplinkybės, nušviečiama trumpa II Vyriausybės ir Ministro Pirmininko A. Šimėno veikla“. Autorius tikisi, kad ši knyga skaitytojui padės geriau suvokti ir pažinti lemtingąją 1991 metų sausio pradžią ir pasidaryti savo išvadas.


Bažnyčioje giedojo LMA mišrus choras

Lietuvos mokslų akademijos
mišrus choras po koncerto
Maišiagalos Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.
Viduryje – klebonas dekanas
kun. Juzef Aškielovič

MAIŠIAGALA. Atvelykio sekmadienį Lietuvos mokslų akademijos mišrus choras (vadovas Vytautas Verseckas, chormeisterė Judita Taučaitė, Tarybos pirmininkas Vilius Markauskas) aplankė Maišiagalą, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje giedojo per lenkiškas ir lietuviškas Mišias. Šis aukšto meninio lygio kolektyvas, atliekantis klasikinius kūrinius, lietuvių kompozitorių vokalinę muziką, nevengia ir aranžuotų lietuvių liaudies dainų. Choras yra koncertavęs daugelyje užsienio šalių. Dažną sekmadienį Vilnijos krašto bažnyčiose jie gieda per šv. Mišias, susitinka su vietos bendruomene. Kelionių išlaidas padengia JAV gyvenančių tautiečių Aldonos ir Jono Čingų įsteigtas fondas.


Auksinis kunigystės jubiliejus be jubiliato

Kun. Liongino Kunevičiaus
atminimo ekspozicija

ALYTUS. „Tik sparnams kunigų nevalia bot audrų, reikia vesti minias į Tėvyn꓅ – taip kunigo pareigas ir savo pašaukimą suprato ir 1957 metais eilėmis išsakė klierikas Lionginas Kunevičius. Prieš 50 metų kovo 23 dieną vyskupas Julijonas Steponavičius jam suteikė kunigystės šventimus, palaimindamas sunkiai tarnystei priešiškoje ateistinėje aplinkoje.


Šeimos džiaugsmas ir brangiausias turtas – vaikai

Petras IVANOVAS

Regina ir Petras Bartaškos
po apdovanojimo miesto šventėje

Zarasuose gerai žinoma Reginos ir Petro Bartaškų šeima. Šeimoje vienuolika vaikų. Tai tūkstančiai nemigo naktų prie sergančio kūdikio lovytės, nuolatinių rūpesčių, kad visi būti geri, sotūs ir gerai mokytųsi, karuselė. Visa tai laikoma tikru žygdarbiu. Ir šį žygdarbį atliko ši šeima, nors Bartaškos taip nemano. Paprasčiausiai atlikta tėviška pareiga gražiai išauginti ir išleisti į gyvenimą savo vaikus. Sovietiniais laikais R. Bartaškienė buvo apdovanota trimis Motinystės medaliais, „Motinystės šlovės“ trečiojo laipsnio ordinu.


Gyvenimas, pašvęstas visų gerovei

Agnė Kanapinskaitė

Kęstutis Trakšelys Šilalės
šeimos centre veda užsiėmimus
sužadėtiniams, skaito paskaitas
„Šeima socialiniu požiūriu
ir šeima psichologiniu požiūriu“
bei kiekvieną sekmadienį veda
parapijinės katachezės pamokėles.
Jis taip pat dirba Klaipėdos
universitete Regioninės politikos
ir planavimo institute, dėsto
Socialinių mokslų fakultete
ir keliose kolegijose bei VDU
studijuoja Sociologijos doktorantūrą

Su Kęstučiu Trakšeliu teko ilgokai derinti susitikimo laiką. Viena vertus, pašnekovas pats atkalbinėjo nuo susitikimo, nes yra ir daugiau žmonių, kurie yra padarę didesnių darbų ir apie juos niekas nežino, o antra – buvęs labai užimtas. Kęstutis Trakšelys jau keletą metų dirba Klaipėdos universitete Regioninės politikos ir planavimo institute jaunesniuoju mokslo darbuotoju, dėsto KU Socialinių mokslų fakultete ir keliose kolegijose, taip pat dirba ir dorinio ugdymo mokytoju bei VDU studijuoja Sociologijos doktorantūrą. Tad nenuostabu, kad kiekviena minutė yra suskaičiuota ir brangi.


Ir nebus vergams rojaus…

Petras KATINAS

Per šios daugumos valdymą jau net nustota tuščiažodžiauti apie valstybės demokratiją, viešuosius interesus. Akiplėšiškai siekiama vien tiktai asmeninės, atskirų grupuočių, „valstybininkų“ klano naudos. Tiesa, retsykiais pasipešama dėl grobio, tačiau galiausiai susitariama ir pasidalijama. Štai buvęs socialliberalų vado ir buvusio Seimo pirmininko uoliausias tarnas A. Skardžius, kažkodėl perbėgęs pas draugės Kazimiros „valstiečius“, ėmėsi ginti aplinkos ministru tapusio A. Paulausko užmojį „sutvarkyti“ Kuršių neriją pagal savo ir bičiulių grobikiškus užmojus.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija