2009 m. gegužės 20 d.
Nr. 39
(1731)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Prasmingas gyvenimas

Juozo Gražio 100-osioms gimimo metinėms

Aleksandras SAKAS

Juozas Gražys

Gegužės 22 dieną sukanka 100 metų nuo Juozo Gražio – spaudos darbuotojo, antinacinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvio gimimo. Gražiausi jo gyvenimo metai prabėgo lageriuose ir „spausdinimo lizdeliuose“.

Juozo Gražio man neteko pažinti, bet mano tėvas Aleksandras Sakas (1908–1998) su didele pagarba minėdavo savo seną bičiulį. Jie susipažino apie 1932 metus Kaune, kur tėvas, žemaitis iš Papilės, ir Juozas, aukštaitis nuo Anykščių, mokslo siekė toje pačioje suaugusiųjų gimnazijoje (dr. J. Tumėno brandos kursuose), abu dalyvavo tuo metu draudžiamoje ateitininkų veikloje. Vėliau juos gyvenimo keliai ir veikla ne kartą buvo suvedusi. Ir vienas, ir kitas tik skirtingu metu dirbo Katalikų veikimo draugijos laikraščio „Darbininkas“ redakcijoje, abu buvo Lietuvos krikščionių darbininkų sąjungos nariai (Juozas buvo sąjungos centro valdybos narys).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija