2010 m. lapkričio 17 d.
Nr. 83
(1868)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Poezija  maldoje

Knygos viršelis

Šiuo metu Australijoje gyvenanti rašytoja Nijolė Jankutė-Užubalienė apžvelgia šiais metais Kaune išleistą kun. dr. Kęstučio A. Trimako eilėraščių rinkinį „Jis man dovanojo būtį“.

Kun. dr. Kęstučio A. Trimako naujausios knygos „Jis man dovanojo būtį“ vien  nepretenzinga, skoninga knygos išvaizda, papuošta paties autoriaus tapyba – į šviesą kylančio paukščio siluetu – patraukia skaitytoją.


Tapybos darbuose atgijo Anykščių šilelis

Vytautas Bagdonas

Knygelės viršelis
Autoriaus nuotrauka

Šią vasarą Anykščių miesto šventės metu buvo pristatyta anykštėno dailininko Arūno Vilkončiaus tapybos darbais iliustruota Antano Baranausko poema „Anykščių šilelis“.

Kaip rašo knygelės pratarmėje Kūrybos ir dailės mokyklos direktorius Arūnas Vilkončius, jų šeima gyveno visai šalia Anykščių šilelio, prie pat vysk. A. Baranausko apdainuoto Marčiupio. Arūno tėtis buvo gerai žinomas Anykščių krašto miškininkas Ipolitas Vilkončius, motina Angelė mokytojavo Anykščių J. Biliūno vidurinėje mokykloje. Arūno vaikystė prabėgo nepamirštamo šilelio prieglobstyje. Menu besidomintis jaunuolis Šiaulių pedagoginiame institute užbaigė Dailės fakultetą ir sugrįžo dirbti į Anykščius. A. Vilkončius kuria įvairia technika, mėgsta eksperimentuoti. Anykščiuose jis surengė keturias personalines darbų parodas, kartu su kitais menininkais dalyvavo parodose Latvijoje, Vokietijoje.


„Kam  skirtas gyvenimas...“

Dalia Poškienė

Knygos redaktorius Robertas
Keturakis ir autorius
prof. Vytautas Nezgada

Atversta dar viena  prof. Vytauto Nezgados knyga „Kam skirtas gyvenimas (praeitis, dabartis, ateitis...)“ – tai lyg ir prisiminimų knygos „Gyvenimo kelyje“ tęsinys.  Knygos, išleistos leidykloje „Naujasis lankas“, redaktorius Robertas Keturakis nepaprastai nuoširdžiai ir atvirai apžvelgė V. Nezgados „iškeltą ilgo, sudėtingo, neretai skausmingo gyvenimo išmintį, pastangas pasidalyti su visais tomis  išvadomis, mintimis, suvokimais, numatymais, kurie, autoriaus įsitikinimu, yra likimiškai svarbūs, nelyg švieselė tamsos ir slegiančio nežinojimo užgultame pasaulyje“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija