2010 m. gruodžio 31 d.
Nr. 95
(1880)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Tarybos posėdyje prisiminti geri monsinjoro darbai

Vytautas Bagdonas

Gruodžio 16-ąją neeiliniame Anykščių rajono savivaldybės posėdyje buvo svarstomas mons. Alfonso Svarinsko prašymas atleisti jį nuo mokesčio už žemės sklypą, esantį Kavarsko miestelyje. Prašymą atleisti nuo 216 litų mokesčio garbaus amžiaus kunigas motyvavo tuo, kad tą žemės sklypą jis įsigijo ne savo asmeniniams poreikiams, bet siekdamas ten įamžinti kovotojų už Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę atminimą. Prašymų atleisti nuo žemės mokesčio rajono savivaldybės taryba sulaukia nuolat. Tačiau dažniausiai tie prašymai nepatenkinami – reikia labai svarbios priežasties, kad gyventojai sulauktų prašomos paramos. Monsinjoro atvejis – išskirtinis.

Tarybos narė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Anykščių skyriaus pirmininkė, Anykščių rajono garbės pilietė Prima Petrylienė pabrėžė, kad monsinjoras, buvęs Kavarsko parapijos klebonas A. Svarinskas tą žemės sklypą naudoja kilniems tikslams – įamžina Laisvės kovotojų atminimą, rengia ten memorialą. Kol dar leidžia jėgos, dvasininkas nori pradėtą darbą užbaigti, o paskui žemės sklypą perduos savivaldybei ar Kavarsko seniūnijai. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narė Prima Petrylienė siūlė monsinjoro prašymą patenkinti. Jai pritarė ir tarybos narys mero patarėjas Sergejus Jovaiša.

Darbo partijos atstovas Algimantas Ananka buvo kitokios nuomonės. Esą nuo tokių mokesčių neatleidžiami net bedarbiai, daugiavaikės šeimos. Todėl, padarydami išimtį monsinjorui, „atrodysime nekaip, būsime nesuprasti“. Rajono meras, Tėvynės sąjungos Anykščių skyriaus pirmininkas Sigutis Obelevičius teigė, kad monsinjoras atlieka visuomenei reikalingą darbą. Iš kitų piliečių panašių prašymų nebuvo, daugiau niekas nerengia savo žemėje Laisvės kovotojų memorialo. Merui pritarė ir „valstietis“ ūkininkas Arvydas Mačiulis, siūlęs palaikyti ir paskatinti panašias gražias iniciatyvas.

Posėdyje pasigirdo ir daugiau pritariančių mons. A. Svarinsko veiklai. Esą tasai žemės sklypas yra gražioje vietoje, slėnyje prie Šventosios, netoli šv. Jono šaltinio. Vieta rūpestingai prižiūrima, nušienaujama, ten kuriamas memorialas Lietuvos partizanų atminimui. Ateityje tokia vieta taps turistų lankomu objektu...

Aštuoniolikai tarybos narių balsavus „už“ ir trim susilaikius mons. A. Svarinskas buvo atleistas nuo žemės mokesčio už 2010 metus.

Anykščiai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija