2010 m. gruodžio 31 d.
Nr. 95
(1880)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Religijos laisvė – kelias į taiką

Mindaugas BUIKA

Apkabinusi teroristų nužudytą
sūnelį rauda irakietė krikščionė

Tikinčiųjų teisės vis labiau varžomos

Sausio 1-ąją Bažnyčioje kartu su liturgine Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos švente jau daugiau kaip keturis dešimtmečius minima Pasaulinė taikos diena. Ta proga paskelbtame popiežiaus Benedikto XVI kreipimesi kalbama apie religijos laisvę. Pasaulinės taikos dienos teminis minėjimas yra dabartinio Šventojo Tėvo pratęsta pirmtakų tradicija, kuria  siekiama, kad tikintieji ir visa žmonija galėtų apmąstyti svarbiuosius visuomeninio ir dvasinio gyvenimo klausimus. Savo pontifikato pradžioje Pasaulinei taikos dienai jis pasiūlė atkreipti dėmesį į tiesos paiešką („Taika tiesoje“, 2006), po to į žmogiškąjį orumą („Žmogiškasis asmuo – taikos širdis“, 2007), šeimos vienybę („Žmogiškoji šeima – taikos bendruomenė, 2008), kovą su skurdu („Skurdo įveikimu sutvirtinama taika“, 2009), rūpinimąsi gamtine aplinka („Jei nori įtvirtinti taiką, saugok kūriniją“, 2010).


Naujuosius metus pasitinkant

Kun. Vytenis Vaškelis

Kai atsiduriame įvairiausių darbų ir rūpesčių sūkuryje, atrodo, kad laikas dar greičiau bėga. Todėl stabtelėkime ir atverdami Naujųjų metų pirmą puslapį savęs paklauskime: „Ar aš, trokšdamas gyventi vien intensyviau, per tuos praeinančius metus savęs labiau neišeikvojau ir neišsibarsčiau?“ O gal galiu prisipažinti: „Šįmet labiau stengiausi suderinti maldą ir krikščionišką meditaciją su kasdiene veikla ir dėl to savyje atradau naują gyvenimo ritmą, kuris mane įvedė į gilesnę vidinę ramybę ir į didesnį pasitikėjimą Viešpaties gailestingumu“.   


Kalėdinėse įžvalgose – globalinės problemos

Mindaugas BUIKA

Užuojauta beprasmio smurto aukoms

Nesibaigiantys smurtiniai išpuoliai prieš Azijos ir Afrikos krikščionis bei teroristiniai aktai paskatino popiežių Benediktą XVI šią skaudžią problemą paliesti ir kalėdinėse kalbose, meldžiant susitaikymo ir vilties kenčiantiems žmonėms. Netgi per Kristaus Gimimo šventimą „žemė vėl buvo apšlakstyta krauju“, – sakė Šventasis Tėvas praėjusį sekmadienį, gruodžio 26 dieną, į Šv. Petro aikštę susirinkusiems maldininkams. Kalėdų laikotarpiu taikos troškimas tampa dar intensyvesnis, tačiau „mūsų pasaulis ir toliau lieka paženklintas prievartos, kuri ypač nukreipta prieš Kristaus mokinius“, – aiškino Popiežius. Jis pripažino, kad jam didelį liūdesį sukėlė žinia, kad būtent per Kalėdų šventines pamaldas buvo įvykdytas išpuolis prieš katalikų maldos namus Filipinuose ir prieš anglikonų bendruomenes Nigerijoje. Gruodžio 25 dieną Jolo (Mindanao) saloje Filipinuose, kuri yra žinoma aktyvia musulmonų teroristų veikla, per Kalėdų šv. Mišias miesto policijos bažnyčioje užtaisas sprogo beveik prie pat altoriaus. Sužeistas Eucharistiją aukojęs dvasininkas ir penki maldininkai. Tą pačią dieną Džozo mieste, Nigerijos šiaurėje, kuriame nuolat vyksta vietos krikščionių ir musulmonų susidūrimai, buvo susprogdintos kelios bombos. Per sprogimus ir vėliau kilusiose susirėmimuose žuvo 32 žmonės ir 74 buvo sužeisti. Be to, tą pačią dieną Pakistano pietuose minioje susisprogdinus savižudei teroristei žuvo daugiau kaip keturios dešimtys žmonių. Šventasis Tėvas išreiškė nuoširdžią užuojautą beprasmio smurto aukoms. „Vėl raginu pasitraukti iš neapykantos kelio, kad būtų rasti taikingi konfliktų sprendimai, kurie atneštų saugumą ir ramybę šioms brangioms tautoms“, – sakė Benediktas XVI. Jis atkreipė dėmesį, kad ir Šventajai Šeimai, kurios liturginis minėjimas vyko praėjusį sekmadienį, taip pat teko patirti dramatiškų išgyvenimų. Erodui įsakius išžudyti visus berniukus naujagimius, Juozapas su Marija ir mažuoju Jėzumi buvo priversti skubiai emigruoti į Egiptą. „Ta proga prisiminkime visus, ir ypač šeimas, kurie buvo priversti apleisti namus dėl karų, smurto ir netolerancijos, – kalbėjo Popiežius. – Kviečiu jus kartu melsti, kad Viešpats paliestų tų žmonių širdis ir atneštų jiems viltį, susitaikymą ir taiką.“


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija